Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Politipensionisternes Landsforening Kredsforening 1, Nordjylland.

Fredag den 17. marts 2023 kl. 12:00 på Politistationen i Frederikshavn.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.
  1. Formand. (Vælges i lige år)
  2. Valg af kasserer for 2 år. (Carsten Riis Kristensen, er villig til genvalg)
  3. Til bestyrelsen for 2 år. (Knud Georg Høfler, er villig til genvalg)
  4. Suppleant til bestyrelsen for et år. (Finn Munk Sørensen, er villig til genvalg)
  5. Revisorsuppleant for 2 år. (Hans Jørgen Vinkler, er villig til genvalg)
  6. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling
 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer. Til forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med lokalforeningen Frederikshavn vært ved spisning kl. 12:00 og efterfølgende generalforsamling.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning. senest den 11. februar ved mail til : pl.kreds1@gmail.com

P.f.v., Børge K. Nielsen, Formand.