Referat af sammenkomst 140411

logo

Referat fra senior/pensionistforeningen ved Hobro politis sammenkomst torsdag den 14. april 2011 kl. 1700 på politigården i Hobro

Da der i foreningen ikke havde været aktiviteter siden efterårets sammenkomst havde udvalget besluttet, at nu skulle der være en forårssammenkomst, og at denne sammenkomst helst skulle være afviklet inden påske. For ikke at have de store besværligheder med hensyn til fortæring, var der indkøbt 3 stk. smørrebrød pr deltager. Dertil selvfølgelig øl, snaps og vand. Det var et traktement, som deltagerne vist syntes var rimelig ok.

Der var også ret godt fremmøde, idet 17 personer var mødt op.

Stationsleder Ole Kristensen var inviteret med, da man gerne ville høre lidt om, hvordan “Rigets” situation var pt. Han gav en grundig orientering om politikredsens struktur herunder personale- og arbejdsstruktur. Det var tydeligt, at der var sket mangt og meget siden de fleste af deltagerne havde været med i aktivt politiarbejde. Han oplyste, at med hensyn til pladssituation, var de nuværende bygninger utidssvarende, hvorfor der arbejdedes stærkt på at komme i nye bygninger. Som situationen var nu, tydede meget på, at dette ville kunne effektueres i det kommende år, idet der sådan set var givet grønt lys for nye bygninger.

Finn Iversen, formand for politipensionisterne, kreds 1, Nordjylland, gav en grundig orientering fra politipensionisternes generalforsamling den 4. april i Odense. Som alle selvfølgelig havde bemærket, havde forhandlingerne ikke givet mere i lønningsposen. Vedrørende udlevering af gamle politiskilte ville han drage omsorg for, at skiltene kunne blive udleveret. Man skulle bare til ham oplyse navn og personnr. samt politiskilt nr. så ville han sende disse oplysninger videre.

Finn var efterfølgende vært ved kaffe og kagebord.

Udvalget ville arbejde videre med tanken om et eller andet i sommerens løb. Der kunne være tale om evt. virksomhedsbesøg eller noget i den retning. Måske bare en tur ud i det blå. Der blev efterlyst forslag, som udvalget kunne arbejde videre med.

Foreløbig ønskes en god påske, og så ses vi forhåbentlig til et eller andet i sommerens løb.

Jørgen Trap