Generalforsamling 2018

Aalborg den 13. januar 2018

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Hjørring Seniorklub.

Fredag den 16. februar 2018 kl. 1400 (spisning kl. 1300) på Hjørring Politigård.

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag. Kredsbestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes § 7.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Formand, Finn T. Iversen.
  2. Til bestyrelsen: Bent Kirkegård.
  3. Til bestyrelsen: Knud Høfler
  4. Suppleant: Marinus Abildtrup.
  5. Revisor. Hans Houmøller
  6. Revisorsuppleant. Hans Jørgen Vinkler.
  7. Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er kredsforeningen vært ved et lettere traktement.

Af hensyn til indkøb af mad m. v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding til spisning senest mandag den 12. februar 2018  til:

Kurt Nielsen, Hjørring: ninasvej@gmail.com Tlf. 27 10 96 04

Eller til: PL.kreds1@gmail.com.

P. f. v.

Finn T. Iversen, formand.