Nytårshilsen

Kære medlemmer af Politipensionisternes Landsforening Kreds 1. (301 medlemmer)

Som formand for Kreds 1 vil jeg gerne på den her måde delagtiggøre Jer alle i, hvad der sker i vores fælles forening – om end der i det hele taget sker noget i en tid, hvor fællesskabets aktiviteter er afløst af aktiviteter hjemme og langt hen ad vejen alene.  Det gør der, men Landsforeningen og kredsenes, samt lokalforeningernes bestyrelser er, som alt andet mere eller mindre lukket ned, og har snart været det i et helt år. Vi i Kreds 1 nåede lige akkurat at afholde generalforsamling inden landet lukkede ned i marts sidste år. Landsforeningen havde berammet sin generalforsamling men nåede det ikke inden restriktionerne ramte os alle.  Landsforeningen håber på, at kunne afholde en generalforsamling den 15. april 2021. Ligeledes skal Kreds 1 også have afholdt en generalforsamling i løbet af sidst på vinteren. Datoen er endnu ikke fastlagt på grund af Covid 19-situationen.

Inden jeg går videre med emner, som nok kan have politipensionisternes interesse i 2021, vil jeg lige dvæle ved, at Politiforbundets formand Claus Oxfeldt, som de fleste ved, afgik som formand, da han pr. 1. januar 2021 startede i en stilling i Kriminalforsorgen. Derfor skal der vælges en ny formand. Det vil ske på en ekstraordinær kongres fredag den 22. januar 2021. Kongressen vil blive afholdt virtuelt på grund af den nuværende situation med Covid-19. Der er to kandidater, der har meldt sig som kandidater til posten som ny forbundsmand, henholdsvis Poul Buus, 50 år, formand for Nordjyllands Politiforening og Heino Kegel, 43 år, Østjyllands Politiforening. Det vil være spændende om det denne gang kunne blive en Nordjyde, der vil komme til at sidde på formandsposten i Politiforbundet. Kredsen ønsker Poul Buus et godt valg.

Politiforbundet skulle efter sigende i længere tid have arbejdet med et plan og vilkår for at få politipensionisterne som medlemmer af Politiforbundet – selvfølgelig på andre vilkår og indhold end de tjenestegørende kolleger. Landsforeningen har endnu ikke fået forelagt noget oplæg til diskussion.

Og så tilbage til noget vedrørende politipensionisterne. I år – 2021 – skal der indgås en ny overenskomst på det offentlige område, selv om der har været diskussioner gående på at udsætte OK21 til 2022. Statens forhandlingsleder, Skatteminister Morten Bødskov, var villig til at udskyde forhandlingerne, såfremt alle organisationerne var enige deri. Det var de ikke, bl.a. Dansk Sygeplejeråd, ville ikke udskyde, da de mener, at have en god sag som følge af Covid-19 strabadserne.

Det Centrale Forhandlingsudvalg (CFU) har oversendt sine krav til Skatteministeren. Sammenslutningen af pensionister i CO10, har til stor glæde og overraskelse fået et vigtigt krav med, som har ordlyden:

Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK21, der afsættes til egentlige lønformål (generelle lønstigninger, puljer til lokale lønforhandlinger, cheftillæg mm.) Alternativt en ekstraordinær regulering af den generelle tjenestemandspension i lighed med den, der gennemførtes efter OK05”.

Hvad der videre sker i ”køreplanen” for OK21, kan vi så følge med i igennem dagspressen eller på nettet.

Den sidste lønstigning som følge af OK18 er aftalt til at falde den 1. februar 2021 med en lønstigning på 0,68 %.  Desværre ser det endnu engang ud til, at Reguleringsordningen lander i et stort minus. Denne gang på i måske omegnen af minus 1 %. Da lønstigningen var aftalt til 0,68 %, er den lønstigningsprocent hurtig spist op af, at Reguleringsprocenten på måske minus 1 %, hvorved resultatet måske bliver en lønnedgang på i omegnen af minus 0,30 %.

Jeg har ikke kunnet finde de eksakte tal nogen steder hos lønmodtager organisationerne. Det er selvfølgelig heller ikke noget de har lyst til at prale med og snakke om et sådan ringe resultat. Om organisationerne får en eller anden aftale om, at offentligt ansatte og statspensionisterne kommer til at afdrager lønnedgangen med kommende lønstigninger, ved jeg ikke, men det kunne være en mulighed. Vi får se, hvad der sker. Men vi skal vel snart have en pensionsmeddelelse fra Udbetaling Danmark om, hvad pensionen bliver pr. 1. februar 2021.

NB: Netop som jeg har færdigskrevet denne orientering og efter at jeg for et par dage siden forespurgte ved mail til Politiforbundet, har Politiforbundet netop udsendt et nyhedsbrev, som forklarer om en negativ lønfremgang pr. 1. februar 2021. Det eksakte tal bliver på 0,25 %, som fratrækkes alle løndele af tjenestemandspensionen.

Sluttelig vil jeg ære mindet om de medlemmer, som vi har fået meddelelse om det seneste år er gået bort.

Denne skrivelse er udsendt til alle, der p.t. i medlemsdatabasen står anført med en mailadresse – 296 medlemmer.

Rigtig godt Nytår til Jer alle.

Børge K. Nielsen,

Pl.Kreds 1.