Efterårsfest 2010

logo

Tirsdag den 2. november 2010 kl. 1700 2. sal Hobro politistation

Nedenstående skrivelse er tilsendt medlemmerne:

Hobro den 5. oktober 2010

Hobro politi’s – pensionistklub

Den mest skarpsindige har sikkert bemærket, at sommeren pludselig er ved at være forbi. Ved vores sidste samvær – turen til Aalborg – blev der talt om at lave en efterårs tur til Rold Skov, men tiden er nu så fremskreden, at det ikke bliver til noget med denne tur i denne omgang. De fleste har nok hørt, at vi er noget plaget af sygdom. Lis blev indlagt på sygehus sidst i juli, og hun er stadig ikke kommet hjem, så jeg har haft lidt andet at tænke på end efterårstur.

Jeg har nu haft kontakt med Bruno og Knud, og vi er blevet enige om, at vi selvfølgelig skal afholde vores årlige efterårsfest med gule ærter.

Vi har besluttet, at det skal være:

Tirsdag den 2. november 2010 kl. 1700 i lokalet 2. sal politistationen

Vi vil, som vi plejer, nyde at være sammen et par timer eller mere, og traktementet med de gule ærter behøver ikke nærmere omtale, idet Knud står for denne side af sagen.

Vi håber rigtig mange vil møde op, så denne tradition stadig kan holdes i hævd

Det er selvfølgelig nødvendig med tilmelding ,og det kan ske til Knud  på:

tlf. 98522731 eller mail viki@email.dk

inden fredag den 29. oktober  (du kan også besvare denne mail, så giver jeg besked videre til Knud)

Vi ses

Venlig hilsen

Jørgen Trap