Generalforsamling 2013

Indkaldelse til generalforsamling

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland tirsdag den 05. marts 2013 kl. 1300 på Politigården i Aalborg, parolesalen 5. sal.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  a. Formand Finn T. Iversen er ikke på valg.
  b. Til bestyrelsen, Hans J. Christensen og Carsten Riis Kristensen begge er villige til genvalg.
  c. Suppleant, Jørgen Trap, Hobro. Villig til valg
  d. Revisor, Per Højbak. Suppleant, Arne Vegger.
  e. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Til et forslags vedtagelse kræves almindeligt stemmeflertal.

Forud for generalforsamlingen er der kl. 1200 spisning med gule ærter og tilbehør. Spisningen er sammen med Aalborg Seniorklub som har generalforsamlingen efter vores generalforsamlingen. Spisningen koster kr. 60 med tilbehør. Der er mulig for både at spise og deltage i generalforsamlingen, ligesom der er mulighed for kun at deltage i generalforsamlingen. Alt efter den enkelte egnes ønsker og behov.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. må vi bede om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding senest torsdag den 28. Februar 2013:

Til formanden, Finn T. Iversen, mobil 20252050 eller mail ftiversen@gmail.com

P. f. v.

Finn T. Iversen,
Formand.