Julehilsen fra Landsforeningen

Til medlemmer af
POLITIPENSIONISTERNE LANDSFORENING.

 
Vi vil ønske dig og din familie en rigtig glædelig Jul samt et godt og Nytår.
Samtidig vil vi. her ved det snarligt kommende årsskifte, også bringe en stor tak til foreningens repræsentanter, formænd og bestyrelser i såvel hovedbestyrelsen som i de enkelte kredse for arbejdet i årets løb.

Året 2020 har været et vanskeligt år pga. Covid-19, som startede i marts måned, hvilket bl.a. har været årsagen til mindre mødeaktivitet.

Sammenslutningen af Seniorer og pensionister i CO10 har fået alle krav medtaget uden bemærkninger fra CO10 til de kommende forhandlinger, og vi ser med forventning frem til videre forhandlingerne om OK 2021.

Foreningen har indgået aftale om afholdelse af generalforsamling 15. april 2021 i  ”Mødecenter”, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense.

I skrivende stund har der endnu IKKE været kontakt mellem Politiforbundet og Landsforeningen vedr. Politiforbundets henvendelse i september måned, om muligt samarbejde om ny pensionistsammenslutning.

Foreningen afventer fortsat en henvendelse i sagen.

Vi håber, at de lokale generalforsamlinger kan afvikles trods Covid-19, men husk tag ingen chancer ”Pas på jer selv” når det drejer sig om Covid-19, det er en farlig sygdom for mange.
 
Glædelig jul.                                              Glædelig jul
Hans Agerbo Jensen                                Finn Steen Baad
Næstformand/sekretær                                 Formand