Bestyrelsesmøde den 110220

 

Referat
Bestyrelsesmøde den 11.februar 2020 kl. 10:00 hos Børge Nielsen, Gøttrupvej 64, 9220 Aalborg Ø

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Godkendelse af referat fra sidse bestyrelsesmøde den 24.september 2019.
 3. Generalforsamling 2020.
 4. Orientering ved formanden.
 5. Hovedbestyrelsesmøde i Odense den 26.februar 2020. 
 6. Medlemssekretær Rekruttering af nye medlemmer.
 7. Hjemmesider – landsforening – lokal.
 8. Orientering ved kassereren.
 9. Årligt tilskud til lokalforeningerne.
 10. Orientering ved lokalformændene.
 11. Eventuelt.

 

 • Ad 1. Formanden bød velkommen og en særlig tak til Børge og Birthe for at lægge hus til mødet.
 • AD 2. Godkendt uden bemærkninger.
 • Ad 3. Årets generalforsamling afholdes i kantinen på PG i Aalborg den 3.marts 2020 kl. 13:00. Der er spisning kl. 1200 og tilmelding hertil skal ske senest den 25.februar 20. Generalforsamlingen afholdes efter følgendeDagsorden:
  • Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Jørgen Winkler
  • Godkendelse af fuldmagter
  • Formandens beretning
  • Indkomne forslag (i skrivende stund er der ingen)
  • Regnskab Fastsættelse af kontingent (fastholdes)
  • Valg Formand. Hans J. Christensen afgår. Ønsker ikke valg af private grunde. Børge Nielsen opstiller og villig til valg.
  • Valg til bestyrelsen.
   • Hjørring: Erik Kjærsgaard er på valg. Villig til valg.
   • Hobro: Marinus på valg. Villig til genvalg.
   • Aalborg: Børge villig til valg. Hvis han vælges til formand, skal der findes en anden fra Aalborg. Suppleant Mogens Østergaard villig til valg.
   • Revisor, Hans Houmøller villig til valg. (vælges på lige år)
   • alg af delegerede til Landsmødet i Odense den 1. april 2020. (ikke aprilsnar) Der skal vælges 8 ud over formanden. Frederikshavn møder med 1. Hjørring møder med 2 Hobro møder med 2 Aalborg møder med 3 + formand.
  • Eventuelt
 • Ad 4. Formanden gav herefter referat fra sidste hovedbestyrelsesmøde. Han kunne oplyse, at der pr. 010120 var der 2585 medlemmer af PL. Oplysninger indhentet fra den gamle liste. P.t. problemer med lister pga. registerloven (indhentning af personlig godkendelse m.v.) Vedr. OK21 vil CO10 oprette seminar og undersøge det reelle efterslæb og årsagen hertil (reguleringsordningen) Man har gennem 26 år undersøgt dette forhold uden resultat. (afhænger af udregningsmetoden) Der vil blive udfærdiget notat herom – notat om hvad? Skattestyrelsen har aflagt besøg i forbundet. Det endte med, at 25 kollegaers kørselsfradrag ikke kunne godkendes. Vedr. Sprogforbundet kunne det oplyses, at renten p.t. er 0,5 %. Hvis man tager sine penge ud vil man få 3,5 %. Man kan stadig kun indsætte 3000, kr. pr/mdr. Hele misæren skyldes den negative renteudvikling i finansverdenen. PL havde modaget 20.000,- kr. i tilskud fra Politiforbundet. Var måske lige lovligt lidt fedtet. Politidirektør, Arne Gram, vil komme med et lille oplæg til generalforsamlingen i Odense. Hans J. oplyste, at han afgår af helbredsmæssige årsager. Han har det dog godt efter sin operation.
 • Ad 6. Han kunne videre oplyse, at forbundet skulle have en sekretær. Der var efterhånden en del arbejde med diverse ting.
 • Ad 7 Det var blevet lidt vanskeligere at rekruttere nye medlemmer. Det skyldtes igen registerloven. HR i Aalborg – og andre steder – måtte ikke udsende lister om kommende pensionister.
 • Ad 8. Man kunne selv hente oplysninger om foreningen virke på diverse hjemmesider, både landsforeningen og lokalforeninger. Politipensionisterne.dk er en af søgemulighederne. PL.kreds1@gmail.com er den lokale hjemmeside.
 • Ad 9. Carsten Riis fremlagde et fint regnskab, der var sendt til revisorerne. Foreningens egenkapital er på 43.408,43 kr. Årets overskud lød på 8352,81 kr.
 • Ad 10. Bestyrelsen arbejder på en metode til uddeling af årligt lokaltilskud til lokalforeningerne. Som det er nu, skal der ansøges hver gang.
 • Ad 11. Frederikshavn kunne oplyse, at man i år holdt nytårsparole den 28. januar. Der var ikke den sædvanlige store tilslutning. Der afholdes lokal generalforsamling den 25.februar kl. 1500. Hobro havde ligeledes afholdt nytårsparole, hvor PD mødte op og fortalte om politiets ”tilstand”. Man afholder også her GF i februar. Hjørring havde afholdt forskellige arrangementer hen over året. Man måtte dog aflyse et sommermøde grundet manglende tilmelding. Der var dog fremmødt 30 medlemmer til den årlige biograftur i Lønstrup. Til julefrokosten deltog 35 medlemmer. Aalborg havde lavet en aktivitetskalender, så medlemmer i god tid kunne se og tilrettelægge efter tilbuddene Der er fin tilslutning til kaffemøderne den 1. tirsdag i måneden.
 • Ad 12. I.A.B..

Formanden takkede af for et godt møde og god behandling fra Børge og Frue

For referat. Knud Høfler