Bestyrelsesmøde 061015

Aalborg den 08. oktober 2015

logo

 

Referat

Fra bestyrelsesmøde tirsdag den 06. oktober 2015 kl. 1000 på Politigården i Aalborg.

Med følgende dagsorden:

  1.  Generalforsamling 2016 i Frederikshavn. Dato m.v. fastlægges.
  2. Ændring af vores vedtægter, idet der i § 7 står, at indkaldelsen skal offentliggøres i bl.a. ”Stats-pensionisten”. I forbindelse med nedlæggelsen af SC. Bliver bladet nedlagt, så vi må have det ord ud af vedtægterne.

 

  1. Pl. s generalforsamling 2016 afholdes i Odense mandag den 11. april 2016.

 

  1. Nyhedsbrev.

 

  1. Eventuelt.

Bestyrelsen var mødt fuldtallig.

Afbud fra suppleant. J. Trap.

Referatet fra forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger.

Formanden bøde velkommen.

 

Ad 1: Generalforsamlingen afholdes i Frederikshavn den 03. marts 2015 kl. 1300.

Jan Slottved Frederikshavn står for det praktiske i forbindelse med generalforsamlingen.

Der blev afsat kr. 75 til fortæring pr. deltager.

Ansøgning til PL vedrørende tilskud til ovennævnte.

Ad 2: Vedtaget.

Ad 3: Delegerede vælges på de respektive generalforsamlinger.

 

Ad 4: Finn foreviste et forslag til Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet gennemarbejdet og godkendt med enkelte rettelser og tilføjelser.

 

Ad 5: Ingen bemærkninger.

 

Kassereren oplyste, at foreningens økonomi var OK.

 

Hans J. Christensen,

Sekretær.