Beretning 2017

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Beretning til generalforsamling 2017

Endnu en gang velkommen til vores generalforsamling til alle medlemmer af Politipensionisternes Landsforening. En særlig velkomst til Jens Jørgen Møller Nielsen, som er stoppet som formand for Nordjyllands Politiforening, med tak for godt samarbejder gennem årene. Og velkommen til hans afløser Poul Buus. Vores IT-mand John Stenbak, var også inviteret, men han er ”arbejdsramt” – på vagt i Hjørring.

Politipensionisternes Landsforening har fået en aftale med Politiforbundet, så vi nu har en side til rådighed i Politibladet, hvor der vil blive bragt nyheder og i øvrigt ”ting” specielt for os statspensionister fra politi og retsvæsen. Det er også vort håb, at vi på den måde bliver mere synlige for medlemmerne og de kommende pensionister.

Det forgangne år var jo midt i overenskomstperioden, så der var ikke meget at komme efter på vores ”lønseddel”.

CO10 og DJØF har efter anmodning fra os regnet på, om vi har noget efterslæb for de seneste år. Den overenskomst, som udløber her i 2017, er der intet til gode. Og det er for lidt at slås for de smuler, der evt. kunne komme på tale for årene 2010-2014.

Vores pension udregnes med 57 % af den lønramme, som vi sluttede i. Enkepension er 70 % af de 57 %, som udbetales til Statspensionisten.

 Landsforeningen har nu ca. 2350 medlemmer. Her i det nordjyske nåede vi op på 300 medlemmer i foråret 2016. I den anledning holdt vi en lille reception for medlemmerne i Hobro kredsen, idet det var Hans Jørgen Nielsen, Aalestrup, der blev medlem nr. 300 i det Nordjyske.

På grund af vores områdes store afstande, har vi i bestyrelsen fundet, at det vil være bedst med lokale klubber i de gamle politikredse, og så give et tilskud til arrangementer til medlemmer af Politipensionisternes Landsforening der. Vi har klubber i Hjørring og Aalborg, og i 2016 blev der arbejdet meget for at få startet egentlige lokalklubber i Frederikshavn og Hobro. Vi håber, at det lykkes i 2017

Vi ligger og balancerer lige omkring de 300 medlemmer. Der er jo den naturlige afgang, og enkelte har valgt at melde sig ud af fællesskabet, og nogle af de nye pensionister har endnu ikke meldt sig ind.

 

Fremtiden: Der er opstået tvivl om, hvor meget vi skal have i stigning her pr. 1. april. Jeg har undersøgt det på Finansministeriets hjemmeside, hvor under OK 15, står at der skal udmøntes 1,50 % i generel lønstigning, og formentlig 0,70 % i reguleringsordning. Reguleringsordningen er dog ikke blevet til så meget, men er på 0,22 % = en stigning på 1,72 % her til den første.

Pr. 1. januar 2018 udmøntes 1 %, og så venter vi spændt på, hvad den nye overenskomst har til os. Landsforeningen er i gang med at opstille vores krav til den nye overenskomst, som skal forhandles på plads i god tid inden 1.april 2018.

 

I CO10, som forhandler overenskomster for ca. 40.000 statsansatte og vi statspensionister, er gået i gang med at samle krav ind til den kommende overenskomst, som gerne skulle være på plads i løbet af sommeren. 

I midten af marts skal jeg til hovedbestyrelsesmøde i Holstebro, hvor vi bl.a. skal behandle forslag vedrørende vores anvendelse af den side, vi har i Politibladet. Aftale nærmere om generalforsamlingen 2017 i Odense og overenskomsten 2018.

Generalforsamlingen i dag skal vi vælge seks delegerede til at deltage i Landsforeningens generalforsamling, som afholdes i Odense i starten af april. Der skal vælges ny næstformand/sekretær, idet Niels Christensen har valgt at udtræde af bestyrelsen af helbredsgrunde. Ligesom der skal behandles forslag vedrørende overenskomsten, mødediæter og befordringsudgifter. Og måske kommer der flere/andre forslag, idet fristen for indsendelse af forslag ikke er udløbet endnu.

 

Aalborg den 07. mart 2017 Finn T. Iversen, formand.