Indkaldelse til Generalforsamling 210921

Generalforsamling

2021

Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening 1, Nordjylland.

Tirsdag den 21. september 2021 kl. 12:00  på

Politistationen i Hobro.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. godkendelse af fuldmagter.
 3. formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.
 8. Kasserer for 2 år. (Carsten Riis Kristensen er villig til genvalg)
 9. Til bestyrelsen for 2 år. (Knud Georg Høfler er villig til genvalg)
 10. Suppleant til bestyrelsen for et år. (Mogens Østgaard er villig til genvalg.
 11. Revisorsuppleant for et år. (Hans J. Vinkler er villig til genvalg)
 12. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling.
 13. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen , tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med   lokalforeningen I Hobro  vært ved spisning kl. 12:00.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning. senest den 15. september ved mail til : pl.kreds1@gmail.com

P.f.v.,

Børge K. Nielsen,

Formand.