Generalforsamling 2024

Generalforsamling

2024

Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening 1, Nordjylland.

tirsdag den 12. marts 2024 kl. 12:00 på Politistationen i Aalborg.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.
  1. Formand for 2 år. (Børge K. Nielsen, er villig til genvalg)
  2. Til bestyrelsen for 2 år. (Erik Kjærsgaard og Marinus Abildtrup, er begge villige til genvalg)
  3. Suppleant til bestyrelsen for et år. (Finn Munk Sørensen, er villig til genvalg)
  4. Revisor for 2 år. (Hans Hovmøller, er villig til genvalg)
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling.
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med lokalforeningen Seniorklub Aalborg vært ved spisning kl. 12:00 og efterfølgende generalforsamling.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning. senest den 26. februar 2024 ved mail til pl.kreds1@gmail.com

Bestyrelsen