Indkaldelse Generalforsamling 2017

     Frederikshavn – Hjørring  –  Aalborg – Løgstør –  Hobro

Aalborg, den 4. januar 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening,

Kredsforening 1, Nordjylland.

Tirsdag den 07. marts 2017 kl. 1300 (spisning kl. 1200) i Parolesalen på 5. sal på Politigården i Aalborg.

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Kasserer: Carsten Riis-Kristensen.
  2. Til bestyrelsen: Hans Jørn Christensen.
  3. Suppleant: Marinus Abildtrup.
  4. Revisorsuppleant: Hans Jørgen Vinkler.
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling jfr. PL.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen vært ved spisning kl. 1200. Menuen er: Gule ærter med tilbehør.

Husk at tilmelde dig til deltagelse i spisning på: PL.kreds1@gmail.com  Foreningen betaler for alle medlemmer af P.L., som har betalt kontingent for 2017

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 28. februar 2017.

P. f. v.

Finn T. Iversen
Formand