Beretning

 logo

Endnu en gang hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2014. Det er dejligt, at se, at så mange støtter op om vores fagforening. En særlig velkomst til: Stationsleder Frank Olesen.

Formanden for Nordjyllands Politiforening, den lokale tillidsmand og vores webmaster John Stenbak var også inviteret, men kunne desværre ikke deltage.

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen betaler gildet, når vi holder generalforsamling. Det er jo vores eneste arrangement, og vi vil gerne lokke så mange af medlemmerne som muligt med.

Sidste år mødtes bestyrelsen til tre bestyrelsesmøder med orientering om Landsforeningens virke, og hvor vi aftalte, hvad der skulle ske i fremtiden.

Efter ansøgning har Nordjyllands Politiforening bevilget foreningen 2.000,- kr. om året til driften.

Der er desværre enkelte, som endnu ikke støtter os. Kender du nogen, så giv dem et lille vink. Det er vigtigt, at vi er mange, der støtter op om vores forhandlere,

Den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening er i stadig vækst. Vi er nu: 281 ud af landsforeningens knap 2.300 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet nogle kolleger i årets løb, og en enkelte har valgt at melde sig ud af fællesskabet, er vi blevet flere medlemmer i 2013.

Også 2013 har der været megen snak om økonomisk krise i hele verden, og det har resulteret i, at løntallet igen i sidste halvdel af 2013 blev minus, så statsansatte og vi pensionister kun får en stigning på 0,41 %. Her pr. 1. April. Det giver et halvt hundrede kroner mere på kontoen hver måned.

Jeg har deltaget i tre møder i hovedbestyrelsen i PL., hvor vi blandt andet har behandlet forslag til en ny hjemmeside, som er sat i gang, og om en ændring af kontakten til medlemmerne. Bladet “Statspensionisten”. der udgives af Statspensionisternes Centralforening (SC.) koster ca. 450.000 om året. I Pl. s hovedbestyrelse er vi enighed om, at vi får for lidt gavn af bladet.  Et af forslagene til en ændring er, at vi køber nogle sider i det nye blad ”SeniorBladet”, som kan gøres meget billigere, da der er ca. 140.000 medlemmer af den nye ældre-organisation: Danske Seniorer, som er en sammenslutning af de tre store pensionistforeninger. Vi arbejder videre med dette emne, men foreløbig skal Danske Seniorer have deres organisation på plads. Vi er med ombord, idet vores kollega Jørgen Fischer er blevet formand, og formanden for SC. Hans Agerbo er medlem af hovedbestyrelsen.

Og a pro pos økonomi, så er portoen steget, og det betyder noget, når vi ud og købe frimærker, så er der nogen af Jer, som ikke får mails fra os, så vil vi meget gerne have en mailadresse, hvis I har mulighed for det.

De af Jer, som har mailadresse, men som ikke har fået indkaldelsen til generalforsamling har en fejl. Enten er den adresse, vi har, forkert, eller Jeres PC. Afviser mine mails.

Jeg deltager så vidt muligt i generalforsamlingerne i de forskellige foreninger, som f.eks. politiforeningen, assistanceforeningen og idrætsforeningen, for at høre, om der er noget af interesse for os. Idrætsforeningen har vedtaget, at hæve kontingentet med 10,- kr. pr. måned, idet vi nu har store udgifter til transport, da vi ikke kan låne tjenestebiler mere.

De fleste er sikkert bekendt med, at har man bilen kaskoforsikret i Popermo, så er der nu også vejhjælp til både bil og evt. tilkoblet køretøj inkluderet gennem Dansk Autohjælp. Derfor har der på assistanceforeningens generalforsamling her sidst i februar været en snak om fremtiden. Jeg kunne desværre ikke deltage, idet jeg var til HB-møde i Odense den dag. På mødet blev det vedtaget, at foreningen fortsætter indtil videre.

Fremtiden: Overenskomsterne for det private arbejdsmarked er ved at være forhandlet færdig, og det ser ud til at der bliver lidt større stigninger denne gang. Vores forhandlere skal aflevere vores krav/ønsker i juni for den overenskomst, som træder i kraft til april 2015. Et af hovedkravene er, at vi vil have medregnet alle beløb, der går til løn, bonus, mv. indregnet i beregningen af vores pension, og så vil vi selvfølgelig også arbejde for at vi får lige så stor fremgang, som arbejdsmarkedet.

Aalborg den 10. marts 2014. Finn T. Iversen, formand.