Beretning

logo

Allerførst vil jeg benytte lejligheden til at sige hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2011. Det er glædeligt, at så mange støtter op om vores forening, og jeg vil også ønske Jer alle et rigtig godt nytår.

Den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening er i stadig vækst. Vi er nu: 243 ud af landsforeningens 2191 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet en del kolleger i årets løb, så er vi blevet 18 medlemmer flere i 2010.

En af dem vi mistede var Hans Jørgen Poulsen, der var en ildsjæl. Han var hovedbestyrelsesmedlem for Nordjylland, og blev senere valg til Landsformand.
Hans Jørgen var med til at flytte Landsforeningens fokus fra København og ud til hele landet.

Jeg ved fra sidste møde med politidirektøren, at der bliver pensioneret 11 kolleger i første halvdel af 2011. Dem skal vi gerne have tegnet som medlemmer, for det er særdeles vigtigt, at vi er mange, så vores forhandlere har vægt bag deres ord, når de forelægger vores ønsker.

Overenskomst forhandlingerne er i fuld gang, så forhåbentlig kommer der snart godt nyt om vores pension. Vi skal dog nok ikke være alt for optimistiske. Det efterslæb vi havde fra 2009 i forhold til løntallet gjorde, at vi faktisk fra april 2010 skulle have været trukket 1,23 % af pensionen. Det blev vi ikke, så nu skal de jo reddes hjem, før der kan blive tale om en stigning. Vi kan dog være glade for, at Danmark kom så forholdsvis smertefrit gennem finanskrisen. Flere lande
har nedsat pensionerne med op til 15 %, men det kommer selvfølgelig ikke på tale her i vores ”lille smørhul”.

Statspensionisternes forhandlinger skal foregå gennem CO 10, og vores krav er for længst afleveret.
Det vigtigste er, at vi ønsker pensionen fastsat til en bestemt procent af hele lønsummen inklusive alle de forskellige tillæg, som nu er trukket ud, men som kommer langt størstedelen af politifolkene til gode i form af de mange forskellige tillæg, der er blevet indført.

Vi må vente og se, hvordan det går, der er jo betydeligt mere på spil for de endnu ikke pensionerede, som måske skal blive længere. Oplægget fra Finansministeriet er, at tjenestetiden skal forlænges og, hvis man vil gå ”før tiden”, så skal der være et stort fradrag i pensionen.

Statspensionisternes Centralforenings dygtige formand gennem en del år. Jørgen Fischer har meddelt, at han trækker sig fra posten på grund af tidnød, idet han bl.a. er blevet formand for Ældresagen.
Landsforeningen indstiller Hans Agerbo til posten. Hans Agerbo har stor erfaring fra sin tid som den forbundsmand, der havde med pensioner at gøre.

I de sidste 15 år har der været en stigning i reallønnen på ikke mindre end 23 %.Heldigvis uden, at det har medført ret meget inflation. Vores pension er steget næsten tilsvarende.

Udlevering af gl. politiskilte, det er ikke helt afklaret endnu, men alle skiltene bliver sendt til Nordjyllands Politi, også dem fra pensionerede kolleger. Der vil også blive mulighed for, at enker og børn efter kolleger kan få udleveret politiskiltet.
Alle skilte er formentlig klar til udlevering i april i år. Der kommer nærmere på vores hjemmeside.

Aalborg politigård den 01. februar 2011. Finn T. Iversen, formand