Efterår 2011

logo

Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Løgstør – Hobro

Så fik vi valget overstået og dannet en ny regering, som måske holder, selv om de har meget forskellige holdninger til flere af de valgløfter, som S & SF kom med. Det bliver spændende at se, hvem der er stærkest.
Et par af partierne har luftet ideer om, at ”de rige pensionister” skal til at betale noget mere for en del ydelser. Også derfor er det vigtigt, at vi står sammen i vores ”fagforening”, hvor vi har nogen, som kan holde politikerne fast på, at vi blev ansat med den forudsætning, at vi skulle have en ”ordentlig” pension.
Vores ”gamle fagforeninger” har gennem tiderne gjort et stort stykke arbejde for at sikre os en rimelig pension, men det synes som om, der ikke er så stor fokus på pensionen mere, selv om alle skal have gavn af det senere i livet.
Det vigtigste er, at vores pension bliver udregnet med en fast procent af hele lønnen, herunder de mange puljer, der er kommet til. Gennem Statspensionisternes Centralforening, hvor Hans Agerbo er formand, arbejder vi hele tiden på at gøre politikere og forhandlings-udvalg opmærksomme på vores krav/ønsker.
Til næste overenskomst bliver det spændende at se, om Socialdemokraterne lever op til det, Mogens Lykketoft skrev i en pjece, da han var finansminister: ”Det bemærkes, at de viste pensionsbeløb er i 1993-tal, og at de naturligvis vil stige i samme takt som lønudviklingen på arbejdsmarkedet.” Som det har været i den tid, jeg har været med, har vi skulle kæmpe til hver overenskomst-forhandling, bare for at fastholde pensionen.
På et Hovedbestyrelsesmøde behandlede vi et forslag til vedtægtsændringer i PL., idet politifolk nu kan blive ud over pensionsalderen. Ændringen vil blive, at tjenestemænd og disses ægtefæller og registrerede partnere, der opfylder betingelserne for at modtage statspension, fremover vil kunne blive medlemmer, uanset om de fortsætter i tjenesten efter at de fylder 65/67 år

Generalforsamling 2012: Tirsdag den 02. marts 2012 kl. 1300. På den nye politistation i Hjørring. Foreningen er vært ved et mindre traktement efterfulgt af kaffe og kage. Hjørring Seniorklub afholder deres generalforsamling umiddelbart efter denne.

PS: Alle, der modtager dette brev pr. post, og som har en mailadresse i huset, bedes sende den til os.

Venlig hilsen bestyrelsen
Finn T. Iversen