Efterår 2012

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Kære Medlemmer!

24. november 2012

Der er et gammelt ordsprog, som siger: ”intet nyt er godt nyt”. Men vi tror nu, at I godt vil høre lidt fra Jeres forening.

Selv om det af og til kan virke lidt, som om der ikke sker noget, så arbejdes der ihærdigt med forskellige emner, der vedrører os, i både vores forening, Politipensionisternes Landsforening, (PL.) i Statspensionisternes Centralforening, (SC.) og i CO 10, som forhandler pension mv. for os.
./. Vores krav til næste overenskomst er nu fremsat, og skrivelsen vedlægges dette nyhedsbrev.

På sidste hovedbestyrelsesmøde behandlede vi blandt andet et forslag om, at afskaffe den diskriminerende og for os dyre ordning med, at man skal have fornyet kørekort jævnligt efter at være fyldt 70 år. Det er jo bevist, at andelen af færdselsuheld forårsaget af over 70-årige er betydeligt mindre end for de yngre, herunder især de helt unge. Det blev besluttet, at SC., skal arbejde videre med dette spm. Ligesom det blev oplyst, at både Ældre Sagen, FDM og flere andre organisationer arbejde på samme sag.

./. Selv om det er i meget god tid, så vedlægger vi også indkaldelse til generalforsamling 2013, som bliver holdt i samarbejde med Seniorklub Aalborg

Finn T. Iversen

Hjemmeside: www.politipensionister-nordjylland.dk.Mail: politipensionisternordjylland@gmail.com.