Efterår 2013

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Kære Medlemmer!

Hermed lidt oplysninger fra Jeres fagforening, hvor der arbejdes ihærdigt for at forbedre vores pensionsforhold gennem Statspensionisternes Centralforening, (SC.) og i CO 10, som har forhandlingsretten. Vi er nu 280 medlemmer i Nordjylland.
På sidste hovedbestyrelsesmøde i PL. foreslog jeg, at der skulle ske en ændring af bladet “Statspensionisten”,  som udsendes af SC. Det udkommer fire gange om året.  Vi fik fra Hans Agerbo, som er formand for SC., en orientering om, at der skal ske en ændring af  bladet, der er alt for dyrt.
Den nye forening “Danske Seniorer”, som vi nu er en del af, udgiver et blad: “Danske Seniorer”. Bladet udkommer otte gange om året,  og vi regner med, at  kunne købe nogle sider til vores “stof”, og få leveret bladet pr. post, og  spare mindst 100.000,- kr. om året.
Regeringen bestemt, at al post fra det offentlige fra 2015 skal sendes til en mailadresse, så alle, der ikke er med “på vognen” skal nok til at forberede sig og få en mailadr. Hvis du får dette pr. post, har vi ikke din (rigtige) mailadresse. SÅ VIL VI GERNE HAVE DEN PÅ: ftiversen@gmail.com.
Kreds 1 foreslog igen, at spørgsmålet om direkte overførsel fra Politiforbundet til PL. ved pensionering blev behandlet. Formanden for Politiforbundet vil ikke fremsætte et forslag, så det blev aftalt, at kredsformændene tager kontakt til den lokale politiforeningsformand, og “prøve at få ham med på ideen”.
PL. har foreslået at afskaffe den diskriminerende og for os dyre ordning med, at man skal have fornyet kørekort jævnligt efter at være fyldt 70 år. Det er jo bevist, at andelen af færdselsuheld forårsaget af over 70-årige er betydeligt mindre end for de yngre, herunder især de helt unge. På Politipensionisternes Landsforenings initiativ bliver der den 29. oktober 2013 afholdt et møde på Christiansborg med flere af Folketingets partier, og vi har et håb om, at loven vil blive ændret. Intet nyt fra mødet endnu.
Generalforsamlingen i 2014 bliver afholdt TIRSDAG DEN 11. MARTS KL. 1230. i Hobro.  Vi har fået tilsagn om at låne lokaler på den nye politistation “Himmerland”. Nærmere følger på hjemmesiden i “Dansk Politi” & “Statspensionisten”.

Med venlig hilsen Finn T. Iversen