Beretning

logo

Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Løgstør –  Hobro

BERETNING TIL GENERALFORSAMLING 2016.

Hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2016. Det er dejligt, at se, at stadig flere støtter op om vores fagforening. En særlig velkomst til vores nye medlemmer, og til stationsleder John Henriksen med tak for lån af lokalet her. Vores forening har jo et stort geografisk område, så nogen kommer langvejs fra – Rekorden er nok Hans Chr. Albrechtsen, som kommer fra Sjælland, også en særlig velkomst til Jer.

Også en særlig velkomst til Formanden for Nordjyllands Politiforening Niels Jørgen Møller Nielsen og vores webmaster John Stenbak. Det var dejligt, at I kunne få mulighed for at deltage.

I løbet af 2014 har20 politipensionister, 2 medlemmer fra kontorsektoren og 2 enker efter politifolk meldt sig ”under fanerne”, så vores forening er i stadig vækst. Vi er nu den næststørste kredsforening kun overgået af København. Vi har nu 298 ud af landsforeningens ca. 2.350 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet nogle kolleger i årets løb, er vi en forening i stadig fremgang

Bestyrelsen har besluttet, at foreningen betaler gildet, når vi holder generalforsamling. Det er jo vores eneste arrangement, og vi vil gerne lokke så mange af medlemmerne som muligt med til at debattere om foreningens fremtid. Vi har også inviteret nogle af de kolleger, som bor i området, og som endnu ikke har meldt sig ind i foreningen, til at deltage.

Bestyrelsen har holdt tre møder i 2015 med orientering om Landsforeningens virke, og hvor vi aftalte, hvad der skulle ske i fremtiden. Referat af vores møder er på hjemmesiden.

Jeg har i årets løb deltaget i to møder i hovedbestyrelsen i Landsforeningen. Vi har valgt et forretningsudvalg, som står for den daglige drift, så 20 hovedbestyrelsesmedlemmer ikke skal rejse til flere møder i Odense. I år har vi ændret på forretningsgangen, så i stedet for, at kassereren (Bent Cavour) havde både regnskab og medlemspleje, er der nu kassereren, Poul Erik Jørgensen, der har regnskabet.  Medlemssekretær Finn Baad, tager sig af ind- og udmeldinger, samt kontakt til kolleger, som bliver pensioneret, det fungerer rigtig godt.

På det sidste møde i efteråret blev det endelig vedtaget, at Statspensionisternes Centralforening skulle nedlægges. Der var efterhånden flere af de store pensionistforeninger, som havde meldt sig ud. I stedet er der oprettet en forening med det mundrette navn: Sammenslutningen af Senior & pensionistforeninger i CO10. Foreningen får ca. 6.500 medlemmer. PL.s  formand John Jensen blev valgt, som stedfortræder for bestyrelsesformanden

Det er ikke blevet til de store stigninger i vores pension i 2015. Pr. 1. april fik vi en stigning i pensionen på 0,50 %, så det blev ca. 50 kr. mere om måneden, når skatten var trukket.

Og a pro pos økonomi, så er det blevet dyrt at sende breve ud.  Det koster ca. 15 kroner pr. brev, når vi regner porto, papir og printer med, også selv om vi sender som B brev. Så er der nogen af Jer, som ikke får mails fra os, så vil vi meget gerne have en mailadresse.

Indkaldelsen til generalforsamlingen bliver meddelt på hjemmesiden, i Dansk Politi og ved at vi sender mails til alle, der har mailadresse. Og så sender vi breve til dem der ikke har en mailadresse, nogen af dem, er jo fra den tid, hvor der ikke var EDB i politiet.

Da jeg sendte indkaldelsen til generalforsamlingen ud pr. mail, kom der 17 tilbage, med fejl i mail-adresse eller lignende.  De medlemmer, som havde oplyst et mobilnummer til os, fik tilsendt en SMS med opfordring til at skrive til foreningens mailadresse, så jeg kunne få deres rigtige mail. Der var desværre kun to, der reagerede.

Fremtiden: Det bliver en stigning i pensionen på 0,80 % den 1. april i år. Aftalen gælder i 3 år, og giver måske indtil 3,57 % frem til april 2018. Det er bestemt Ikke noget at råbe hurra for, men aftalen gælder jo for alle statsansatte, og dermed også for os pensionister. Vi kan jo så glæde os over, at priserne også er i ro. Til gengæld kan vi til april 2017 forvente en stigning på 2,20 %.

EGENPENSION: Jeg er blevet spurgt om, hvordan det er med pensionen: Med såkaldt ”Fuld Pension”, som opnås efter 37 års ansættelse, dog tidligst talt fra det 25 år. Fuld Pension er 57 % af den pensionsgivende løn der pt. gives på det skalatrin, man blev pensioneret fra.

ÆGTEFÆLLEPENSION: udbetales til den efterladte ægtefælle eller registrerede partner, og det udgør 71 % af egenpensionen.

Aalborg den 3. marts 2016. Finn T. Iversen, formand