Beretning 2019


FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Til ordinær generalforsamling Frederikshavn tirsdag 26. februar 2019. 

Det er dejligt, at der er opbakning til vores forening. Velkommen alle sammen. 

Hvorfor er det mig der aflægger beretning? 

Formand, Finn T. Iversen som har været ramt af sygdom et stykke tid. Meddelte på vores bestyrelsesmøde 9. januar 2019, at han trak sig som formand på grund af sygdom. 

Jeg havde troet, at Finn ville fortsætte til generalforsamlingen her i Frederikshavn og af lægge en beretning. 

Men sådan er det ikke kommet til at gå. 

Derfor er det mig som næstformand og nu formand, der aflægger beretningen. 

Vi skylder Finn stor tak for den store arbejdsindsats han har ydet for foreningens medlemmer – ikke mindst hans arrangement for få så mange som mulig med i foreningen – enighed gør stærk. 

Hovedemnet i 2018 var selvfølgelig overenskomstforhandlingerne: 

I april 2018 fik vi 1,13 % 

I oktober 2018 fik vi 0,50 % 

Til april 2019 får vi 1,3 % 

Til oktober 2019 får vi 0,68 % 

Til april 2020 får vi 1,46 % 

Til februar 2021 får vi 0,68 % 

Aftalen på statens område er i perioden på 8,1 %, hvoraf 6,07 % er stigning i løn og pension. Der er afsat omkring 0,53 % til andre gøremål så som lokalløn, betalt spisepause m.v. 

Der er allerede sat et arbejde i gang vedrørende de næste ok 21. 

Det er nu lykkedes at få afskaffet satspuljen i den nuværende ordning fra finansåret 2020. 

 Fra 1990 frem til d.d. har en enlig folkepensionist mistet 9648 kr. Det er da også en slat penge for dem der ikke har så meget. 

Popermo har gennem årene haft en begrænsning i deres pensionist ulykkesforsikring, idet den ophørte ved pensionistens 80 år. 

Det er nu ændret og begrænsningen er ophørt. 

Der er lavet en ny samarbejdsaftale med Dansk Politiforbund, hvoraf det bl.a. fremgår, at vi har fast spalteplads i bladet Dansk Politi. 

Der er udsendt skrivelse vedrørende EU bestemmelser om persondata. 

Det går udmærket med vores forening, som nu har 2562 medlemmer. 

Vores kreds Nordjylland har p.t. 313 medlemmer. 

Vi har nu alle lokalkredse på plads med bestyrelse og love. 

Den sidste lokalforening, der manglede var Hobro. 

De holdt godt nok 10 års jubilæum i 2018, men det var en seniorklub uden valgt bestyrelse og egne love. 

Jeg var inviteret til jubilæet, som var meget godt besøgt, næsten alle de pensionerede. 

Kolleger var mødt op. Godt gået. 

Der er tradition for, at vi mindes de kolleger, der er gået bort i det forløbne år. 

Jeg kender ikke navnene på alle eller det eksakte tal. 

Så ingen nævnt ingen glemt, hver i sær kan mindes, dem de kendte. 

Lad os rejse os op og mindes kollegerne. 

Vedrørende valg er det bestyrelsens indstilling, at jeg fortsætter som formand frem til næste ordinære generalforsamling i 2020, hvor formanden alligevel er på valg jf. lovene i lige år. 

Jeg kan allerede nu meddele, at jeg ikke akter at fortsætte i bestyrelsen ved næste valg, idet jeg også døjer lidt med helbredet. 

Vi vil så foreslå nyvalg af min bestyrelsespost og vi har et emne til posten. 

Sluttelig vil jeg rette en tak til lokalforeningen Frederikshavn, som står for det praktiske i forbindelse med denne generalforsamling. 

Hans J. Christensen 
Formand.