Regnskab

Regnskabet for 2009

Politipensionisternes Landsforening Kredsforening 1  Nordjylland

Regnskab 1-1-2009 til 31-12-2009

Indtægter

Refusion fra landsforbundet…………………………………….      kr. 2000,00

Rente fra konto Lån og Spar bank…………………………..        kr .       0,55   i alt …………………………………………………………………..    kr.   2000,55

I alt ………………………………………………………………….     kr.   2000,55

Udgifter

Bestyrelsesmøder………………………………………………..      kr.   157,00

Repræsentation    gaver m.v…………………………………..      kr.   297,00 Generalforsamling………………………………………………..      kr.    420,00

Gæstebespisning ………………………………………………….    kr.    100,00

Kørepenge bestyrelsesmøder i forsk. byer…………………..     kr.    295,00

Kontorhold  hjemmeside m.v…………………………………..      kr.    672,50

Anton Jensens begravelse………………………………………     kr.

200,00 Gebyrer til Lån og Spar bank……………………………………     kr.      15,00

i alt…………………………………………………………………..     kr.  2156,50

I alt ………………………………………………………………….     kr.  2156,50

Resultat for året 2009……………………………………………      kr.  -155,95

Egenkapital  pr. 1-1-2009 indestående i Lån og Spar bank        kr.  4278,38

Overført  årets resultat…………………………………………..     kr.   -155,95

Egenkapital  pr. 31-12-2009 i Lån og Spar bank……………       kr.   4122,43

Kapital i alt………………………………………………………….     kr.   4122,43

Carsten Riis Kristensen