Nyt om kørekortfornyelse efter 70 år

OPDATERING 20-02-2015

Fra 1. marts 2015 skal man ikke have lægeerklæring, hvis man skal have fornyet sit kørekort efter at være fyldt 70 år. Man henvender sig bare med et billede til kommunens Borgerservice, og får udstedt et nyt kørekortkort.

Alle der før 1. marts d.å. bliver halvfjerds og skal have fornyet kørekort, skal have lægeerklæring med, når de skal forny kørekort.

Vi arbejder stadig på at få ændret reglen med lægeerklæring bl.a. med henvisning til Sverige, hvor man ikke skal have lægeerklæring ved fornyelse

——————————————————————————————————————————

Mødet på Christiansborg vedrørende kørekortfornyelse efter 70 år gav ikke noget endegyldigt svar vedrørende emnet, men der kom en del oplysninger frem:

Der er ikke noget belæg for at vi er impliceret i flere færdselsulykker – tvært imod.

Ordningen blev indført i 1954, og at det skulle være fra 70 år, skyldtes udelukkende, at det var pensionsalderen dengang.

Det koster os penge og det “koster” 70 læge-årsværk. Spildt?

I Sverige, Tyskland, England og Frankrig har man ikke en sådan regel.

Næsten alle deltagere var inde på, at det måske burde ændres, men ingen havde “de vise sten”. En af deltagerne sagde, at hvis man nu ændrede det, og der så skete en ulykke?? Med sådan en opfattelse kommer man jo ikke videre.

Det skal dog pointeres, at der var enighed om, at det skulle undersøges nærmere, og der udsendes referat til alle relevante ministerier.

Vi holder, sammen med en hel del andre foreninger bl.a. “Danske seniorer”, øje med, hvad der sker i fremtiden.

20112013 Finn T. Iversen