Generalforsamling 2019

Frederikshavn – Hjørring  –  Aalborg – Løgstør – Hobro

Aalborg den 09. januar 2019

Indkaldelse til generalforsamling i

Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland

Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 1300 på politigården i Frederikshavn.

Der startes med spisning, hvor foreningen er vært ved mad og drikke.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. a. Formand, Finn T. Iversen (er afgået grundet sygdom).
  1. b. Kasserer, Carsten Riis Kristensen.
  1. c. Til bestyrelsen, Hans J. Christensen.
  1. d. Suppleant, Marinus Abildtrup.
  1. e. Revisor, Hans Houmøller.
  1. f. Revisorsuppleant, Hans Jørgen Vinkler.
  1. g. Valg af delegerede til P.L.s generalforsamling jfr. Pl. S vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles Hans Jørn Christensen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding til spisning senest tirsdag den 19. februar 2019 til knud.hoefler@mail.dk el. mobil 22 16 15 83, samt Pl.kreds1@gmail.com

På bestyrelsens vegne: Hans Jørn Christensen.