Referat af bestyrelsesmøde 230524

HJØRRING POLITI’S SENIORKLUB Hjørring 23. maj 2024
Referat af bestyrelsesmøde
den 23. maj 2024.
Bestyrelsesmødet afholdt på Politigården i Hjørring.

Alle til stede.

Connie Nielsen blev budt velkommen i bestyrelsen som nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. januar 2024 gennemgået og godkendt.

Referat fra generalforsamlingen 16. februar 2024 ligeledes gennemgået og godkendt.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

  • Formand: Erik Kjærsgaard
  • Næstformand: Finn Larsen
  • Kasserer: Ella Kjær Andersen
  • Sekretær: Kurt Ejgil Nielsen
  • Bestyrelsesmedlem: Connie Nielsen

Generalforsamlingen blev evalueret. Der var blevet givet fyldestgørende fremlæggelser af beretning og regnskab, som ikke havde givet anledning til bemærkninger af væsentlig karakter. Som altid god stemning.

Ella gennemgik herefter klubbens økonomi. Generalforsamlingen havde kostet ca. kr. 4.500,-. Der var en likvid beholdning på ca. kr. 36.500,- efter de seneste kontingentindbetalinger. Der var pt. ikke modtaget tilskud fra PL for 2024.

Herefter blev forslag til næste arrangement – Sommerudflugt

torsdag den 29. august 2024

drøftet. Det blev besluttet, at turen skulle gå til Hirtshals Fyr og Bunkermuseet ved
Fyret. Et foreløbigt programforslag blev udarbejdet, og det aftalt, at Kurt skulle tage kontakt til Hirtshals Fyr’s formand Kurt Bærentsen for yderligere aftaler, og at Connie skulle undersøge mulighederne for forplejning.
Prisen sættes til kr. 200,- pr. person. Transport ved egen foranstaltning.
Særskilt invitation udsendes, når aftaler er på plads og godkendt af bestyrelsen.

Herefter blev dato for Hyggeaften i Lønstrup Cafe Bio fastsat til

lørdag den 26. oktober 2024

såfremt biografen er ledig. Finn Larsen har lagt et ønske ind på biografens kalender for efteråret 2024.

Datoen for årets julefrokost blev fastsat til

fredag den 22. november 2024

da det ikke pt. var muligt at booke kantinen den 6. december grundet mulige jubilæumsarrangementer m.m. Kantinen booket til den 22. november.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes

torsdag den 12. september 2024 kl. 0930

på Politigården i Hjørring.

På bestyrelsens vegne
Kurt Ejgil Nielsen