Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening,
Kredsforening 1, Nordjylland i samarbejde med Aalborg Seniorklub.
Tirsdag den 03. marts 2020 kl. 1300 (spisning kl. 1200) i parolesalen 5. sal
Politigården i Aalborg.

Dagsorden jfr. Foreningens vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  a. Formand: Hans J. Christensen – ønsker ikke genvalg.
  b. Til Bestyrelsen: Erik Kjærsgård og Børge K. Nielsen – begge villig til genvalg.
  c. Suppleant: Marinus Abildtrup – villig til genvalg.
  d. Revisor: Hans K. Houmøller – villig til genvalg.
  Valg af delegerede til Pl.s generalforsamling jfr. Pl.s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med Aalborg Seniorklub – vært ved spisning kl. 1200 menu er: Gule ærter med tilbehør.
Af hensyn til bestilling af mad m. v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.
Tilmelding til spisning senest tirsdag 25. februar til mail: PL.kreds1@gmail.com


P.f.v.
Hans J. Christensen,
Formand.