Generalforsamling 18. feb. 2022

Generalforsamling

2022

Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening 1, Nordjylland.

Fredag den 18. februar 2022 kl. 13:00  på

Politistationen i Hjørring.

Dagsorden.

 

 1. Valg af dirigent.
 2. godkendelse af fuldmagter.
 3. formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.
  1. Formand for 2 år. (Børge K. Nielsen, er villig til genvalg)
  2. Til bestyrelsen for 2 år. (Erik Kjærsgaard og Marinus Abildtrup, er villige til genvalg)
  3. Suppleant til bestyrelsen for et år. (Mogens Østgaard, ønsker ikke genvalg)
  4. Revisor for to år. (Hans Hovmøller, er villig til genvalg)
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling.
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med lokalforeningen i Hjørring vært ved spisning kl. 13:00.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning. senest den 11. Februar ved mail til : pl.kreds1@gmail.com

P.f.v.,

Børge K. Nielsen,

Formand.