Indkaldelse til GENERALFORSAMLING i Hjørring Politis seniorklub

HJØRRING POLITIS SENIORKLUB

Hjørring den 11. januar 2024

Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING

Hjørring Politis Seniorklub afholder ordinær generalforsamling i kantinen på
Hjørring Politigaard, Horsevang 9, 9800 Hjørring
fredag den 16. februar 2024 kl. 1300.

Der indledes med spisning kl. 1300, herunder amerikansk lotteri, som vi blev snydt for til julefrokosten. Herefter afholdes hvorefter generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  a. Bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  Eva Lundorff
  Finn Larsenb. Bestyrelsessuppleanter
  På valg er:
  1. Jens Erik Poulsen og
  2. Ove Møller Andreasen
 7. Valg af:
  a. Revisorer
  På valg er: Palle Toft Knudsen og Kurt Carlsen
  b. Revisorsuppleant
  På valg er: Asger Vagn Andersen
 8. Eventuelt – herunder forslag til kommende arrangementer.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i motiveret stand fremsendes til formanden – Erik Kjærsgaard – senest fredag den 2. februar 2024 på mail:
  rutherik100@gmail.com
  Kontingent kr. 100,- kan indbetales ved mødet til kassereren Ella Andersen eller via mobilepay til 25305017.

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendig. Tilmelding til Kurt Ejgil Nielsen på tlf. 21859604 eller ninasvej@gmail.com senest mandag den 12. februar 2024.

På bestyrelsens vegne
Kurt Ejgil Nielsen
sekretær