Beretning

logo

Beretning til generalforsamlingen 2010:

Velkommen alle sammen og en stor tak til Hjørring lokalforening og ikke mindst Bent Kirkegaard for arrangementet her.

Så er der allerede gået et år, siden vi sidst afholdt generalforsamling. Vi har desværre i årets løb mistet nogle medlemmer, men det er vel naturligt i en pensionistforening. Vi har også fået en del nye medlemmer, hvilket gør foreningen endnu stærkere. Vi er nu 225 medlemmer i kreds Nordjylland, og på landsplan er vi langt over 2000.

Pensionsmæssigt er vi steget med de beløb, som var aftalt ved sidste overenskomst.  Dog er den udbetaling, vi får pr. 1. april, mindre end forventet. Det skyldes, at løntallet, som vores pension regnes ud fra, er faldet med 1.14 %. Vi får så ”kun” en stigning på godt 1 % til april, men det bliver vel til omkring et par hundrede mere om måneden for en lønramme 28.

I Landsforeningens hovedbestyrelse synes vi, at de meldinger, vi gennem den seneste tid har fået fra vores Topforhandlere, lover godt for næste overenskomst. Det ser ud som om, man i toppen af vores forhandlings-organisation har fået øjnene op for vores berettigede krav på at få del i lønpuljer og få vores efterslæb honoreret.
Der tales om stigninger på 3-4-5 %. Men med de udmeldinger, der har været fra bl.a. LO.s top med Harald Børsting i spidsen om, at de godt kan se, at der ikke kan bliver særlig meget til lønstigninger, kunne man jo frygte, at de vil satse på ”de bløde værdier, som jo ikke tælles med i løntallet. Senest har industriarbejderne indgået overenskomst, og der blev efter det oplyste kun et par procent til lønposen, resten i ”bløde værdier”.

Jeg håber, at vi kan få en god debat under eventuelt, så jeg kan få nogle gode forslag med herfra, som jeg kan viderebringe til hovedbestyrelsen på næste møde her starten af marts.

Regeringen har gennemført skattereformen, og det giver, som vi vel alle har læst, betydelige skattelettelser til de højest lønnede. Det var vist også det, der var planen, for at kunne fastholde ”de kloge hoveder” her i landet.
Jeg undersøgte min situation på SKATs hjemmeside og kunne se, at jeg skal betale ca. 300 mindre i skat om måneden, men det modsvares måske af de prisstigninger på dagligvarer, som allerede er begyndt.

Der har på det seneste været en del skriverier om en ””særskat” på pensioner over 284.000.
Vores formand Jørgen Fischer har skrevet til skatteministeren og gjort rede for vores situation. Svaret fra Skat er lige kommet, og det viser sig, at der endnu ikke er udarbejdet forslag til vedtagelse i folketinget, så det er jo ikke så aktuelt endnu.

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 3 møder for at tilrettelæge arbejdet i foreningen, om blandt andet medlemshvervning. Der er stadig en del, som ikke støtter op om arbejdet for at forbedre vores forhold.

Bestyrelsen plus Hans Jørgen Poulsen deltog i sidste års generalforsamling i PL. som blev holdt i Roskilde og var et rigtig godt møde. Næste generalforsamling er den 12. april på station Bellahøj i København, hvor der skal tages stilling til, hvilke krav der skal satses på i de kommende overenskomstforhandlinger.
Endvidere har jeg deltaget i 2 hovedbestyrelses-møder. Det er jo sådan, at vi, i stedet for at indkalde 15 HB-medlemmer hver gang, der skal tages stilling til spørgsmål og den daglige drift, har valgt et forretningsudvalg på 5 medlemmer, der så handler under ansvar for hovedbestyrelsen.

Efter at politiet gik fra 5. Regioner, hvor der var 5 regionsformænd, og til 12 kredse med hver sin formand, blev det alt for dyrt at holde hovedbestyrelsesmøder 6 gange om året for 15 tilrejsende.
Som noget af det sidste i denne omgang, vil jeg bede Jer alle om at hjælpe med at få flere af vore pensionerede kolleger med i foreningen, der er stadig en del, som ”kører på frihjul”, og høster frugten af Foreningens arbejde med at forbedre vores kår.

Jeg vil gerne slutte med at takke Jer alle for støtten til vores ”fagforening.” Også en stor tak til bestyrelsen for godt arbejde.

FTI 26.02.10.