Bestyrelsesmøde 050213

logo

Fra bestyrelsesmøde i Politipensionisternes Landsforening Kreds 1 Nordjylland. Afholdt på Politigården i Aalborg tirsdag den 5. februar 2013 kl. 1000

Aalborg den 9. februar 2013.

Bestyrelsen var fuldtallig.

Formanden bød velkommen til mødet.

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6. november 2012.
  2. Foreningens generalforsamling den 5. marts 2013.
  3. Ideer til formandens beretning.
  4. Økonomi v. Carsten Riis.
  5. Evt.

Ad 1: Referatet godkendt uden bemærkninger.

Ad 2: Der var flertal for, at foreningen betaler de tilmeldte medlemmers fortæring forud for generalforsamlingen.
Der skal findes 2 delegerede mere end bestyrelsens medlemmer til PL.s generalforsamling i Odense den 8. april 2013. Enighed om, at vi tænker os om indtil vores egen generalforsamling den 5. marts 2013, hvor de delegerede gerne skal på plads.
Enighed om, at vi inviterer John Stenbak (webmaster) og formanden for Nordjyllands Politiforening.

Ad 3: Formanden bør i sin beretning komme ind på medlemssituationen – bestyrelsesmøder – overenskomst – fortæring – regulering af vores pension pr. 1. april 2013 – m.v.

Ad 4: Kassereren fremviste regnskabet for 2012, hvoraf fremgik, at årets resultat var et overskud på kr. 1342,50 og en egen kapital pr. 31. december 2012 på kr. 7686,21. Hvilket er et absolut godt resultat.

Ad 5: J. Tarp oplyste, at han desværre var forhindret i at deltage i PL.s generalforsamling.
Foreningen indkøber en vingave til John Stenbak for han store arbejde for foreningen.
Der var ikke flere som havde yderligere bemærkninger.

Hans J. Christensen,
Sekretær.