Efterår 2015

NYHEDSBREV EFTERÅR 2015

logo

  1. oktober 2015

Nu, hvor skoven står i alle de flotte efterårsfarver, og bladene flyver om ørerne på os, er det vist på tide, at I får lidt nyheder fra fagforeningen.

I løber af 2015 har flere foreninger af statspensionister meldt sig ud af Statspensionisternes Centralforening (SC). Det medførte, at vi blev så få tilbage, at vi ikke kunne forsvare at ”køre” en forening på de resterende.

Det blev forsøgt, at få en tilknytning til Politiforbundet, som ville være det mest naturlige, så forbundet i forbindelse med lønforhandlinger også tog sig af pensionerne. På et tidspunkt kommer alle jo i den situation. Det blev afvist af forbundsformand Claus Oxfeldt, da han deltog i PL.s generalforsamling i Odense. Forinden havde der på generalforsamlingen været en debat, som blev startet af vores sekretær Hans Jørn Christensen.  Blandt flere indlæg var to tidligere forbundsformænd Lars Nikolai og Tommy Agerskov, som talte varmt for en tilknytning til DP.

Resultatet bliver altså, at SC. bliver nedlagt med udgangen af 2015. I stedet er det aftalt, at der oprettes et ”mini SC”. Det får navnet ”Sammenslutningen af Senior/Pensionistforeninger i CO 10”. (SASP.) får 4. pladser i CO 10.s repræsentantskab.  PL.s formand er med i denne gruppe, så vi er stadig de eneste, som arbejder for vores pension.

Lokalt nåede vi desværre ikke op på mit ønskemål for i år på 300 medlemmer.  Vi er nu 288 medlemmer i Nordjylland. Det skyldes dels naturlig afgang, og dels, at vi i juni fik besked om, at der var slettet otte af vores medlemmer p.g.a. manglende betaling af kontingent. Jeg skrev straks til dem, og to meldte sig ind igen.

På et hovedbestyrelsesmøde i sidste uge fremførte jeg ønsket om at få meget tidligere besked, når nogen glemmer at betale kontingent. Det bliver taget op med Foreningscentralen, som tager sig af indbetalinger m.v.

Vores generalforsamling i 2016 bliver afholdt torsdag den 03. marts i Frederikshavn, hvor vi har planer om at lave en hvervekampagne blandt de pensionister, som ikke har opdaget fagforeningen endnu. Indkaldelse til generalforsamlingen kommer senere.

Finn T. Iversen
Formand

P.S. Husk at melde flytning og ændringer i telefonnummer/mail.