Referat af efterårskomsammen – 2011

logo

Hobro den 16. november 2011

Traditionen tro blev der igen i år afholdt efterårssammenkomst for pensionist/senior medlemmer i  Hobro polit’s pensionistforening.
Der var i alt et fremmøde på 20 personer, så det må da siges at være meget flot.
Fungerende pk. Flemming Bruun Jacobsen indledte med at give en orientering om politiets status lige nu. Han forklarede om bygning af en ny politistation, hvor planlægningen nu var så  langt fremme, at man nok til foråret kunne forvente det første spadestik. Bygningen skal ligge ved Hobro’s nordlige indkørsel, skråt over for den der etablerede rundkørsel – modsat VW – . Man var nu så langt fremme i planlægningen, at projektet snart forventes i licitation. Der var her tale om, at visse beløbsrammer skulle være overholdt, for ikke det skulle sendes i EU-tilbud, hvilket selvsagt ville forlænge hele bygningsperioden væsentligt.
Han orienterede også om personalesituationen, og det fremgik klart, at det til tider kunne være meget vanskeligt at få en tjenesteplan til at holde. Man fik jo nu politielever direkte fra politiskolen, hvilket selvfølgelig indebar en noget personalekrævende indsats. Men han kunne oplyse, at de nye politielever var godt rustet, når de kom fra skolen, og de holdt sig absolut ikke tilbage i marken.
Efter denne orientering var det tid til at gå i gang med de gule ærter, og med sædvanlig næse for madkunstens mysterium fra Knuds side, var det en perfekt middag. Der var i forsamlingen også enighed om, at traditionen skulle køre videre.
Af planer for den kommende tid, ville man fra udvalgets side forsøge at få en forårstur til Rold skov og Rebild bakker. Formentlig engang i april måned. Derefter – antagelig først i juni – ville der nok blive tale om en tur (med tog) til Skagen, hvor Bruno, som indfødt, ville vise rundt.
Jørn Therkelsen blev budt velkommen som nyt medlem. Jørn var ved kriminalpolitiet indtil 1990, hvorefter han slog sig ned som ejendomsmægler, men han er også nu gået på pension.
Er der medlemmer, der kunne tænke sig at arrangere et eller andet, er de meget velkommen til at kontakte udvalget, der så vil formidle det videre.
Udvalget ønsker medlemmerne en rigtig god jul og et godt nytår.

Jørgen Trap