Nyhedsbrev maj 2016

NYHEDSBREV MAJ 2016

Den 28. april afholdt vi en reception på politistationen i Hobro i anledning af, at Hans Jørgen Nielsen, Aalestrup blev medlem nr. 300.

Vores medlemmer i den gl. Hobro politikreds var inviteret, idet vi samtidig ville gøre forarbejdet til oprettelse af en lokalklub i Hobro-området. Med kreds-bestyrelsen og pk. Preben Møller, Hobro blev vi 18 deltagere til en let frokost, hvor snakken gik, og der var rigtig god stemning.

Efterfølgende afholdt kredsbestyrelsen møde, hvor et af emnerne var, om vi skal udgive et medlemsblad, for at orientere medlemmerne om nyheder. Efter en god snak, enedes vi om, at der ikke er ”stof” og ej heller økonomi til et blad, så vi vil orientere med nyhedsbreve og på hjemmesiden. Samtidig vil vi arbejde for, at P.L. informerer alle medlemmer bedre evt. via et blad.

Bestyrelsen vil arbejde for, at der bliver oprettet klubber i Frederikshavn og Hobro, idet vi har planer om, at udbetale tilskud til arrangementer i lokalforeningerne. Som bekendt afholder vi kun den årlige generalforsamling med spisning på grund af de store afstande i vores område.

Formanden orienterede om medlemssituationen herunder, at der var en del medlemmer, som ikke havde betalt kontingent i år. Et par stykker ville melde sig ud på denne måde. Det kan man ikke, så de bliver slettet p.g.a. restance.

På P.L.s generalforsamling 11. april var der igen en debat om, at komme ind i Politi-Forbundet. Der var et forslag fra Tommy Agerskov, om at vi skal arbejde for det. Forbundsformand Claus Oxfeldt, der deltog som gæst, kommenterede ikke dette.

Reception i anledning af, at Hans Jørgen Nielsen blev medlem nr. 300 i Politipensionisternes Landsforening, kreds 1 Nordjylland

foroghjn frokost

 Klik her og se flere foros

På bestyrelsens vegne: Finn T. Iversen, kredsformand.

www.politipensionister-nordjylland.dk          Mailadresse: PL.kreds1@gmail.com