Regnskab

logo

Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening l, Nordjylland

Regnskab for 01 01 2014 til 30 12 2014

Indtægter

Refusion fra Landsforbundet………………………………………. kr. 6220,00

Rente fra Sprogforeningen ………………………………………… kr    87,53

Tilskud fra Nordjyllands Politiforening……………………….. kr. 2000,00

Overført fra F.T.Iversen…………………………………………….. kr.   133,00

I alt                                                                                   kr. 8440,53

Ialt …………………………………………………………………………………………… kr 8440,53

Udgifter

Bestyrelsesmøder       …………………………………………..         kr. 246,00

Kørepenge ved bestyrelsesmøder   …………………………       kr.   682,00

Repræsentation                               ………………………..         kr. 149,00

Generalforsamlinger ( Fl. Afdelinger)   …………………         kr. 3826,26                   Kontorhold   ………………………………………………………..       kr.   508,00

Gebyrer   ……………………………………………………………       kr.    32,00

I alt                                                                                      kr   5443,26

I alt     ………………………………………………………………………………………… Kr. 5443,26

Resultat for året 2014 ………………………………………………………………… Kr.2997,27

indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2014                    kr. 4355,22

Indestående i Sprogforbundet   pr 31 12 2014                     kr. 4464,05

ialt                                                                                       kr. 8819,27

Egenkapital pr 31 12 2014                                               kr 8819,27

 

Carsten Riis Kristensen

Revison 26 02 2015   Hans Houmøller