Generalforsamling 2016

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1, Nordjylland

Torsdag den 03. marts 2016 kl. 1300 på politigården i Frederikshavn.

Der startes med spisning, hvor foreningen er vært ved mad og drikke.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af fuldmagter.
 3. Formandens beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Regnskab.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg:
  1. Formand, Finn T. Iversen.
  2. Til bestyrelsen – på valg Bent Kirkegaard og Jan Slottved.
  3. Suppleant.
  4. Revisor og Suppleant.
  5. Valg af delegerede til Pl. s generalforsamling jfr. Pl. s vedtægt § 11.
 8. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, tilstilles formanden senest 8 dag før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte.

Til et forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding til spisning senest mandag den 29. februar 2016 til jan@slottved.dk eller Pl.kreds1@gmail.com

P.b.v.

Finn T. Iversen,

Formand