Beretning 2018

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Beretning 2018!

Jeg vil gerne byde Jer alle velkommen til Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1. Nordjyllands generalforsamling 2018, som er den 11 i rækken. Kredsforening Nordjylland blev stiftet den 05. februar 2008.
En særlig velkomst til vores mange nye medlemmer. Det er dejligt, at I også vil støtte op om det arbejde, som Landsforeningen og Kredsforeningen gør.

2017 var et meget stille år i både Politipensionisternes Landsforening og her i vores Nordjyske afdeling. Vi arbejder videre med at få alle lokalklubberne med i Kredsforeningen. I 2017 blev der stiftet en lokalklub i Frederikshavn, og kan dermed modtage tilskud til arrangementer fra Kredsforeningen. Nu er lokalklubberne i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg med i Kredsforeningen. Vi håber, at der i år bliver stiftet en egentlig forening i Hobro.
Selv om vi desværre mistede enkelte medlemmer, havde vi ved årets udgang haft en fremgang i medlemstallet, så er vi nu på 312. Kun overgået af klubben i København, som har 591 medlemmer. Landsforeningen har p.t. 2.464 medlemmer.

Vi i Kredsbestyrelsen har holdt et par møder, for at aftale den daglige drift af foreningen og prøve at finde nye initiativer, til at få flere til at støtte foreningen, der er stadig enkelte, som endnu ikke er medlemmer. De må jo mene, at det ikke er nødvendigt, at der skal gøres opmærksom på vores berettigede krav på en anstændig pension.
Så på trods af mistede medlemmer af forskellige årsager, er vi nu kommet godt forbi det mål, jeg satte mig, da jeg tiltrådte som formand. I 2008 rundede vi 200 medlemmer, og i lang tid i 2017 skiftede det fra lige over til lige under 300. Men nu er vi, som sagt, 312 medlemmer.

Formanden for Landsforeningen, John Jensen, er desværre alvorlig syg, så han kan ikke mere klare formandsposten. Indtil generalforsamlingen i Landsforeningen den 10. april i Odense, hvor vi kan vælge ny formand. Er det næstformanden Finn Baad og forretningsudvalget, der tegner landsforeningen.
På et hovedbestyrelsesmøde i sidste uge i Landsforeningen, fik vi oplyst, at Skat har strammet reglerne for skattefradrag for foreninger. Landsforeningen er blevet godkendt, som en faglig forening, idet vi arbejder direkte, som en fagforening. Efter formandens oplysninger, vil det ikke gælde for lokalforeningers kontingent.

Overenskomsten med Staten udløber her til april. Vi sluttede i december med at få en forhøjelse på godt 200 kr. Der er endnu ikke kommet gang i forhandlingerne, idet ministeriet ikke har kunnet mødes med vores forhandlere.
I Landsforeningen har vi opstillet krav til den nye overenskomst. CO10 & CFU, som er vores forhandlings-organisation har dem med til forhandlingerne om den nye overenskomst. Vi vil ikke stille krav om betalt barsel, eller efteruddannelse m.v., men vi arbejder stædigt på, at alle ”løndele” skal regnes med i vores pension. Det er endnu ikke lykkedes, men på et tidspunkt, bliver vores modpart vel ”møre”. Så vi er stadig optimistiske.

I den forbindelse er det glædeligt, at se at Politiforbundet i år i deres oplæg til overenskomst medtager: ”Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK18, der afsættes til egentlige lønformål (generelle lønstigninger, organisationspuljer, puljer til lokal- og chefløn mv.)”

Landsforeningen har fået ny hjemmeside, hvor der er links til alle kredsenes hjemmesider, og der er links til Facebook og Twitter. Der er i gennemsnit ca. 50 besøgende på hjemmesiden pr. dag. En flot moderne hjemmeside, som er et besøg værd. Den findes på adressen: ”Politipensionisternes Landsforening”.

Landsforeningens økonomi er så god, at vi på forrige hovedbestyrelsesmøde, enedes om, at der skulle udbetales et større beløb til kredsforeningerne. Udregnet efter medlemstal fik vi i Nordjylland udbetalt ekstra 7.500,- kr. I alt fik vi i 2017 udbetalt 19.500,- kr. fra landsforeningen. Og et årligt tilskud fra Nordjyllands Politiforening på 2.000,- kr.
Lige som Landsforeningen, er vi i kredsforeningens bestyrelse enige om, at vi ikke skal ”samle til huse”. Så for at få de tilskud, som vi får fra Landsforeningen, og fra Nordjyllands Politiforening, ud at arbejde, har vi besluttet, at vi betaler for generalforsamlingen, for alle deltagere i den lokalklub, som vi holder vores generalforsamling sammen med.

Kredsbestyrelsen har også besluttet, at Lokalforeningerne i 2018 kan søge om tilskud på 25. kroner for hvert af deres medlemmer, som er medlem af landsforeningen. Her ud over kan lokalforeningerne søge om tilskud til arrangementer i lokalt-regi. Idet vi på grund af de store afstande i vores område, kun arrangerer og betaler vores årlige generalforsamling.

I den kommende tid, bliver det spændende at følge med i de kommende overenskomstforhandlinger.