Aftalekrav 2013

STATSPENSIONISTERNES CENTRALFORENING

AFTALEKRAV 2013

SC’s krav til aftaleforhandlingerne i 2013 er:

”reguleringen i tjenestemandspensionerne fastsættes til den del af en given lønramme, der afsættes til egentlige lønformål”.

Begrundelsen for vores krav er, at udviklingen i pensionsreguleringen siden reformen i 1993 (trådte i kraft 1. jan. 1994) har vist, at pensionen ikke har kunnet følge med i reguleringen af priser og lønninger(se bilag 1).

Ved de seneste aftaleforhandlinger (2011) blev hele rammen udlagt til generelle lønforbedringer, hvilket tjenestemandspensionisterne hilste med tilfredshed.

I perioden 2008-2011 var den samlede ramme på 12,07%, men der blev alene anvendt 8,37% til generelle stigninger i løn og pension. Altså en forskel på 3,70%, heraf blev en stor del  anvendt til lokale lønforbedringer. Lokale lønforbedringer er et særligt problem i relation til reguleringsordningen og tjenestemandspensioner. Når der afsættes og udmøntes midler til lokale lønforbedringer,bliver det taget fra hvad der kunne anvendes til generelle lønstigninger, men de lokale lønmidler indgår i reguleringen af de offentlige lønninger. Det betyder, at den følgende reguleringsordning også indeholder værdien de lokale lønmidler, der udmøntes. Det kan få den konsekvens, at reguleringsordningen det følgende år, bliver negativ, hvilket er gældende for såvel ansatte som for tjenestemandspensionister.

Det betyder, at reguleringen af pensionen bliver mindre. Man kan derfor med god samvittighed sige, at vi bliver ramt dobbelt. Først afsættes der midler til lokalløn, men de indgår ikke i pensionsreguleringen. Lokallønsmidlerne får indflydelse på reguleringsordningen, hvilket kan indvirke negativt på reguleringen aftjenestemands-pensionerne. Vi er fortsat enige om, at pensionisterne skal medvirke til financieringen af de ”såkaldte bløde krav”. Derfor er kravet at midler, der afsættes til egentlige lønformål, skal indgå i reguleringen af tjenestemandspensionerne.

Siden aftaleforhandlingerne i 2005 har der været forskellig procentregulering for løn og for tjenestemandspension, fordi der dengang blev afsat 1% ekstra til regulering af pensionerne. Det er også en måde at opsamle den pensionsregulering, der ikke kommer med ved kun at anvende den generelle lønstigning som reguleringsfaktor. Men den fremgangsmåde kræver, at der aftales et protokollat ved hver aftaleforhandling, hvormed tjenestemandspensionerne kan reguleres.

For at sikre at reguleringen af tjenestemandspensionerne i fremtiden følger lønudviklingen på CFU.s forhandlingsområde bør tjenestemandspensionslovens § 27 ændres, således at alt hvad der afsættes til egentligt lønformålogså indgår i reguleringen af tjenestemandspensionerne.

                                              Hans Agerbo Jensen                            Henning Dam Krag
Formand                                          Næstformand