Hvervningsskrivelse til landsforeningen

DERFOR GIVER DET MENING, AT VÆRE MEDLEM AF POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

Udbetaling af en ordentlig og reguleret tjenestemandspension sker ikke af sig selv.

Det er vigtigt, at du står sammen med andre pensionerede tjenestemænd i beskyttelsen og udviklingen af vores tjenestemandspension. Det gør du ved at være medlem af Politipensionisternes
Landsforeningen, hvor dine ønsker og krav til pensionerne bliver hørt og forhandlet. Det er nemlig os der har forhandlingsretten til din tjenestemandspension.

Politipensionisternes Landsforening vil derfor opfordre alle, nuværende som eventuelt kommende medlemmer til, at søge oplysninger om Landsforeningens arbejde, såvel fagligt som socialt.

Politipensionisternes Landsforening er en selvstændig upolitisk faglig organisation med forhandlingsret.
Forhandlingsretten udøves gennem CO10, hvor vi er en del af Sammenslutningen af Senior og Pensionistforeninger i CO10.
Sammenslutningen er den 3. største personalegruppe og den 4. største bidragsyder i CO10, hvilket betyder, at de øvrige organisationer i CO10 er nødt til at lytte til os.

Det betyder bl.a. at Sammenslutningen ved det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde i CO10 har fået gennemført en tiltrængt vedtægtsændring, hvorefter det klart fremgår af vedtægterne, at det er CO10,
der udøver de tilknyttede organisationers forhandlingsret, herunder også Sammenslutning af Senior og Pensionistforeninger i CO10. Sidstnævnte fremgik ikke af de tidligere vedtægter.

Ved samme repræsentantskabsmøde blev der udtaget krav til de kommende OK24 forhandlinger, og herunder blev også Sammenslutningens krav om en forbedring af tjenestemandspensionens
procentregulering samt udbetaling af et dokumenteret efterslæb, medtaget.

Og at arbejde for en forbedring af tjenestemandspensionen, er noget vi aldrig stopper med.

Vi forstår godt, at nogle af vores medlemmer er i tvivl om, hvad de egentlig får for kontingentet.
Det ovennævnte er blot en del af det vi kæmper for.
Men udover dette er der, i de 12 lokalforeninger, masser af muligheder for at opretholde tilknytningen til tidligere kollegaer og deres familier. Det sker bl.a. ved interessante arrangementer og udflugter og
det sker ved de årlige generalforsamlinger, hvor der er rig mulighed for at genopfriske hyggelige og spændende oplevelser, som vi alle har haft gennem et langt liv i politiet, både i egen kreds men også på
kryds og tværs af kredsgrænser og ikke mindst også her, at høre om Landsforeningens arbejde.

Opfordringen er derfor til nuværende og forhåbentlig kommende medlemmer at følge med i det arbejde der bliver gjort i de lokale kredsforeninger samt i Landsforeningen. Det kan ske både ved
personlig kontakt, men også på Landsforeningens hjemmeside, politipensionisterne.dk
Derfor, til Jer der allerede er medlemmer, BLIV HOS OS – og til Jer der endnu ikke er medlemmer,
MELD JER IND.

Medlemskab er gratis resten af 2023 for nye medlemmer. Herefter koster det kr. 200,- pr. år.

Kontingentet er fuldt fradragsberettiget på selvangivelsen, for tjenestemandspensionister.

Med venlig Hilsen – Politipensionisternes Landsforening

Mogens Winding, tlf. +45 41 27 22 07 – mail politipensionisterneformand@gmail.com