Beretning

logo

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO

Endnu en gang hjertelig velkommen til vores generalforsamling 2012. Det er dejligt, at se, at så mange støtter op om vores forening. En særlig velkomst til Hjørring politistations leder af beredskabet Torben Rimmen og Hjørrings tillidsmand, som har taget sig tid til at deltage.
Jeg vil gerne starte med at sige 1000 tak til vores dygtige webmaster John Stenbak, som altid er villig og hurtig, når vi har noget, som vi ønsker på hjemmesiden. Jeg har indtryk af, at John sidder der bag skærmen, uanset om det er aften eller søndag.  Bestyrelsen har besluttet, at give John en lille erkendtlighed for hans store arbejde.
Den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening er i stadig vækst. Vi er nu: 264 ud af landsforeningens ca. 2250 medlemmer. Så, selvom vi desværre har mistet nogle kolleger i årets løb, er vi blevet 21 flere medlemmer i 2011.
I det forløbne år har vi skrevet alle, der er blevet pensioneret, men har desværre ikke fået alle med i foreningen endnu.  Men vi giver ikke op. Vort mål er 300 medlemmer i Nordjylland.
Det har været et turbulent år med økonomisk krise i hele verden. I nogle lande med det til følge, at lønninger & pensioner er blevet nedsat med 15 % og afgangsalderen blev udskudt nogle år.
Folketingsvalget med deraf følgende regeringsskifte, så det nu igen ser ud til at de radikale har stor indflydelse på fremtiden. Vi har endnu til gode at se, hvad det betyder for os, men krisen kradser stadigvæk, så det bliver nok svært at få særligt meget igennem på pensionerne til næste overenskomst.
Et lyspunkt er der dog, idet vores nuværende overenskomst udløser en pensionsfremgang her til 1. april. Løntallet, som vores pension reguleres efter er faldet med 0,36 %, så i stedet for de 1,67 % vi skulle have haft ifølge overenskomsten, får vi nu pr. 1. april en stigning på 1,31 %, og i disse krisetider ”er det vel ikke så ring”.

På sidste generalforsamling snakkede vi om udlevering af vores gamle politiskilte. Det blev også til en del mails og telefonsamtaler, men det lykkedes, at skaffe skilte til alle, der havde bedt om det. Udlevering er slut, og alle resterende skilte er sendt til Politimuseet i København.
Vi er nogle stykker, som jævnligt kommer på politigården, dels i træningsrummer og dels på kontoret i Nordjyllands politihistorie. Vi har ofte kontakt med de MEGET unge politier, og det er en positiv oplevelse. De virker kompetente og glade for jobbet.

Fremtiden: I samarbejde med Rpch. Personaleafdeling og Politibladet, har vi fået navne mv. på alle pensionerede kolleger i hele landet. Vi har så fundet frem til dem, der var registreret til at bo i Nordjylland, og som ikke var medlemmer. Det blev til ca. 70, og dem har vi skrevet til og håber at tegne som medlemmer. Der har til dato indmeldt sig 6 af dem. Det er jo uhyre vigtigt, at vi er mange, der kan støtte op om vores forhandlere, så de har vægt bag deres ord, når de forelægger vores ønsker.

Vores gamle arbejdspladser er svære at kende igen. Forleden var jeg inde på Nordjyllands Politis Intranet, og kigge på nogle skrivelser.
Af og til tror man, at man har valgt forkert sprog til visningen på skærmen. Når der skrives om Task Force, i stedet for specialgruppe Vest – koncerndirektør HR og Center for Facility Management.  Nogle af betegnelserne er gennemskuelige, men jeg må indrømme, at den med HR var svær. Det er personalechef, som nu skal hedde Human Ressource? Og det andet er det nye smarte udtryk for leder af motorpark, udrustning mv.
Hjørring den 02. marts 2012. Finn T. Iversen, formand.