Marts 2011

logo

Først lidt om vores overenskomst 2011.  Det blev desværre som frygtet/ventet en mager omgang, men som I nok har set i TV og aviser, så gælder det alle overenskomster i år i forsøget på at komme over finanskrisen.

Vi havde et minus på 1,23 % fra sidste opgørelse af løntallet i april 2010, og det lykkedes forhandlerne, at få det til at gå lige op, så det blev en 0-løsning for 2011. I 2012 udløses der 1,65 % til os.

Der er også lyspunkter, idet vi fik indfriet det krav, at vores pension fremover bliver udregnet efter hele lønsummen. Det har hidtil været sådan, at de forskellige tillæg og puljer, var holdt udenfor.

Vores forening er i stadig vækst så, trods det triste at vi mister medlemmer, er vi blevet 55 flere i 2010. Den nordjyske afdeling er gået frem med 9.
Vores hjemmeside bliver holdt opdateret med de sidste nyheder. Der er f.eks. referat og formandens beretning og et par billeder fra generalforsamlingen i februar i år.
Der bliver nu mulighed for at få sit gamle politiskilt udleveret. Også enker og børn, som gerne vil have skiltet, kan søge om det. Udleveringen starter omkring 1. april. Nærmere på hjemmesiden og pr. mail.
Sammen med Finn Steen Baad fra kreds 8 (Roskilde) er vi i gang med at få lavet en lille præsentations-brochure om foreningen. Når brochuren er færdig vil den kunne ses på vores hjemmeside.
Vi arbejder stadig på, at få medlemmernes mailadresser lagt ind i computeren. Desværre gik den første opdatering tabt, idet pc’en gik i sort, inden materialet var færdigopdateret, og der var lavet back up af det.  I den anledning har vi en bøn til Jer:
Vil I godt sende en mail med bare Jeres navn til: ftiversen@gmail.com. Så vi kan få rettet dem, der har fået ny mailadresse, og få alle andre lagt direkte ind.
Finn T. Iversen                                                Hjemmeside: www.politipensionister-nordjylland.dk

Supplement til nyhedsbrev:

Under og lige efter overenskomst forhandlingerne for de offentligt ansatte, var der flere steder, hvor det fremgik, at forhandlerne for de kommunalt ansatte fik noget mere ud af ”kampen”.

Vi har nu fået udregningerne af lønninger – hvor af vores pension regnes, og det viser sig, at de generelle lønstigninger i hele perioden for statsansatte blev 3.15% og for de kommunalt ansatte 3.14%. Dog i begge tilfælde med modregning af det ”vi skyldte”.

Udlevering af de gamle politiskilte: Jeg har i dag fået endelig besked om udleveringen og har aftalt med Per Trølund, at I kan rette henvendelse til mig, så får jeg fat i skiltene, og giver besked om, hvor og hvornår de kan udleveres.
Der er lidt specielle omstændigheder vedrørende de kolleger, som afleverede skiltet, før skiltene blev udfaset. Nogle af disse skilte har været genudleveret, og bliver så udleveret til den pensionist, som havde skiltet sidst.
Der er skilte til alle, men måske får man ikke ”sit eget”.
Også for de af os, som var ansat i rigspolitichefens afdelinger, kan der være lidt ventetid, idet en del af dem skal hentes ved Politimuseet i København.

Altså: Hvis I ønsker skiltet udleveret så skriv en mail til mig med fulde navn, sidste tj.sted. og stamnr.
Finn T. Iversen