Bestyrelsesmøde 120511

logo

Fra bestyrelsesmøde i Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland Torsdag den 12. maj 2011 kl. 1000 på politigården i Aalborg.

Med følgende dagsorden:              Vi startede med at ”fejre” vores medlem nr. 250 og kaffebord.

  1. Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2011
  2. Pl. s generalforsamling!  Var vi tilfredse med forløbet og med de svar vi fik?
  3. Udkast til hverve-folder gennemgås og tilrettes til vores ønsker.
  4. Orientering ved formanden vedrørende: Medlemstal og mail-adresser.
  5. Nyhedsbrev til vores medlemmer i fremtiden. Kan vi nøjes med at maile?
  6. Foreningens økonomi ved Carsten Riis.
  7. Generalforsamling 2012. Tid og sted.
  8. Eventuelt.

 

Bestyrelsen var fuldtallig, bortset fra Jørgen Trap, som var forhindret.   Formanden startede med, at byde alle velkommen til mødet og en særlig velkomst til vores medlem nr. 250 Arne Geisnæs som deltog i kaffen forud for bestyrelsesmødet. Arne fik overrakt en lille vingave og der blev taget billeder af Arne og formand, son vil blive sendt til Statspensionisten og vores hjemmeside med nogle få ord om begivenheden.

Pkt. 1:  Referatet godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2:  Bestyrelsesmedlemmerne havde enkelte bemærkninger.   Konklusionen var, at vi nok ikke fik helt tilfredsstilende svar på alle spørgsmål og forløbet kunne nok have været mere givende. Men vi fik rejst de spørgsmål, vi havde forberedt og fik nedstemt forslaget fra København vedr. en kontingentstigning.

Pkt. 3:  Diverse rettelser foretaget. Formanden sender rettelserne samlet til godkendelse og evt. yderligere bemærkninger fra bestyrelsesmedlemmerne.

Pkt. 4:  Der er fortsat fremgang i medlemstallet i Nordjylland. Men enkelte mangler stadig og nogen af dem er nok udenfor rækkevidde?   159 medlemmer ud af 250 har nu oplyst deres mail-adresser og flere kommer forhåbentlig til.

Pkt. 5:  Nyhedsbrev fortsætter som hidtil på mail og ved brev til de medlemmer, som ikke har mailadr.

Pkt. 6:  Kassereren oplyste, at foreningens økonomi er god p.t. 7.511 kr. .   Carsten vil undersøge muligheden for bedre renter og mindre gebyr hos Arbejdernes Landsbank. Vores nuværende bank ”Lån og Spar” er ikke til at tale med vedr. renter og gebyrer.

Pkt. 7:  Generalforsamling 2012 afholdes i Hobro, hvis muligt. Det undersøges af formanden, som kontakter Jørgen Trap. Alternativ i Hjørring. Dato besluttes på bestyrelsesmøde efteråret 2011.

Pkt. 8:  Formanden ville gerne vide om han tiltog sig for meget magt og om andre bestyrelsesmedlemmer skulle inddrages mere i arbejder vedr. den almindelige drift.   Bestyrelsen udtrykte, at formanden gør et stort og godt arbejde og han via sin deltagelse i diverse hovedbestyrelsesmøder, er den der har størst indsigt i foreningens virke. Hvorfor det er naturligt, at han i stor grad tegner foreningen.   Stor ros til formanden.

Hans J. Christensen,  Sekretær