Nyhedsbrev – forår 2016

NYHEDSBREV FORÅR 2016
6. april 2016
 
Kære Medlemmer!
 
Det er dejligt at indlede et nyhedsbrev med noget godt. Vi har fået den lovede stigning i pensionen på 0,80 %, og det betyder, at vi får lidt mere i posen, hver den første i måneden. For mit vedkommen blev det til ca. 150,- kr., og 96,17 når skatten er trukket.
 
Og vi er nået op på det ønskemål, som vi har arbejdet på i flere år. Vi er nu 300 medlemmer i den Nordjyske afdeling af Politipensionisternes Landsforening.
 
Siden vi var nødt til at nedlægge Statspensionisternes Centralforening sidste år, har vi manglet et ”forenings-blad”. Vi har haft det til behandling i hovedbestyrelsen og selvfølgelig også i lokal-bestyrelsen. Der er ikke fundet en løsning endnu, men det kommer. Om ikke andet, så vil vi i Nordjylland få lavet vort eget ”blad”, hvor vi kan formidle kontakten til Jer.
 
Som bekendt, har foreningen holdt generalforsamling på politistationen i Frederikshavn her i marts med god deltagelse. Jan Slottved stod for alt det praktiske, og det blev en god indledning til selv generalforsamlingen. Det går gerne lidt bedre, når man har fået lidt at spise og drikke.
 
Jan Slottved, Frederikshavn, og Jørgen Trap, Hobro, havde valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen. I stedet blev i Frederikshavn valgt: Knud Høfler, og som repræsentant i Hobro blev Marinus Abildtrup valgt. Den øvrige bestyrelse glæder sig til samarbejdet med de to nye.
 
Finn T. Iversen
 
Formand
 
P.S. Husk at melde flytning og ændringer i telefonnummer/mail.