December 2016

     Frederikshavn – Hjørring – Aalborg – Løgstør –  Hobro

Aalborg, den 19. december 2016

NYHEDSBREV DECEMBER 2016

Vores ”hovedforening” Politipensionisternes Landsforening har haft det første møde med CO 10, som forhandler løn og pension for blandt andet statspensionister. Vores overenskomst udløber i 2018, så allerede i sommeren 2017, skal vore ”krav” aftales og sendes ind.

CO 10 og DJØF er ved at regne på, om vi har et efterslæb på pensionen, som eventuelt skal ”kræves” berigtiget.
Det er sådan, at der ved de sidste tre overenskomster på det statslige område, ikke har været lagt noget til side til puljer. Alt er således blevet udbetalt som pensionsgivende løn, hvoraf vi har fået vores pension. CO 10 anser det som urealistisk, at forvente en opretning af eventuelle skævheder, for så mange år tilbage. Ved næste overenskomst vil der blive arbejdet hårdt, for at få helt faste regler for vores pension i forhold til statens lønninger.

Til orientering: Sådan er reglerne for fornyelse af kørekort nu:

  • Tjek udløbsdatoen på dit kørekort.
  • Fra 75 år kræver det en lægeattest af få kørekortet fornyet.
  • Fra 75 til 79 år skal fornyelsen ske hvert andet år.
  • Fra 80 år skal fornyelsen ske hvert år.
  • Hvis du er fyldt 73 år, når kørekortet fornys, kan et nyt udstedes for tre år.
  • Hvis du er fyldt 74 år, når kørekortet fornys, kan det udstedes for to år.

Vores Generalforsamling i 2017 vil blive afholdt i samarbejde med Aalborg Seniorklub tirsdag den 07. marts 2017. Der kommer indkaldelse i Politibladet og pr. mail / brev.

Bestyrelsen ønsker: GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR til alle medlemmer og Jeres familier.

Med venlig hilsen Kredsbestyrelsen