Referat af efterårskomsammen – 2010

logo

Referat fra efterårssammenkomst den 2. november 2010 på Hobro politistation

Så var vi igen kommet så langt hen på året, at en gang gule ærter lige var sagen. Som sædvanlig var det Knud, der var mesterkok, og maden var også – som sædvanlig – upåklagelig.
Der var rimelig stor tilslutning til sammenkomsten, idet der var mødt ikke mindre end 18 personer. Det må da siges at være meget flot.
Vi mødtes ved 17 tiden og efter lidt hyggesnak, var det tid at gå til bords. Der manglede ikke noget, selv snapsen var dejlig tempereret.
Der blev orienteret om rundskrivelse af 1. november vedrørende genudlevering af de gamle politiskilte. I skrivelsen fremgår det, at rigspolitichefen har besluttet, at de gamle metalpolitiskilte, som i 1994 udgik som politilegitimation og erstattet af den gældende legitimation, nu kan genudleveres til de ansatte, som måtte ønske det. Det gamle politiskilt udleveres som en personlig ejendel, der ikke må anvendes i tjenstlig øjemed. Genudleveringen af politiskiltet, der vil ske mod kvittering, vil i første omgang kunne ske til de nuværende ansatte. Herefter vil der blive givet mulighed for, at ansatte, der er pensioneret efter 1994, også vil kunne få genudleveret politiskiltet. Genudlevering af skiltene vil først kunne ske i perioden fra ca. 1. marts til ultimo april 2011. Efter dette tidspunkt vil der som nævnt blive mulighed for udlevering til ansatte, der er pensioneret efter 1994.
Det blev aftalt, at vi efter nytår – måske i februar – ville samles til en slags forsinket julefrokost. Nærmere herom vil senere tilgå alle.
Der blev givet udtryk for, at Aalborgturen havde været en rigtig god tur, og man ville da meget gerne, om der kunne arrangeres noget lignende til sommer.
Efter 3 – 4 timers samvær var gamle minder uddebatteret, så da var der almindelig opbrud.

Venlig hilsen til alle

Jørgen