Bestyrelsesmøde 221014

logo

Afholdt på Politigården i Aalborg

Aalborg den 24. oktober 2014.

Bestyrelsen var fuldtallig bortset fra J. Trap.

Formanden bød velkommen til mødet med følgende dagsorden:

  1. Velkomst og godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde den 03. juni 2014.
  2. Medlemstilgang og – afgang v/formanden.
  3. Orientering vedr. hovedbestyrelsesmødet i Bogense den 15-16/9 2014. v/Formanden.
  4. Drøftelse af generalforsamlingen tirsdag den 10. marts 2015 sammen med Aalborg Seniorklub.
  5. Nyhedsbrev med forvarsel om generalforsamlingen 2015.
  6. Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne.
  7. Eventuelt.

Ad 1: Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.

Ad 2: Medlemstilgangen er fortsat i positiv retning. Status er, at vi desværre har mistet 3 medlemmer og enkelte har ikke betalt, hvorfor de er blevet slettet/udmeldt. Vi er oppe på 287 medlemmer og 13 medlemmer mere vil udløse endnu en delegerede til landsmødet.
Brev til nye medlemmer gennemgået.
Automatisk overførsel ved pensionering igen til debat og vi støtter fortsat en automatik.

Ad 3: Pl. s landskasserer gennem mange år, Bent Cavour Nielsen, er desværre alvorlig syg, hvorfor han har trukket sig.
Hans opgave varetages af næstformanden/sekretær Niels Christensen, indtil næste landsmøde, hvor der vil ske nyvalg. Det blev bestemt, at kassererjobbet deles i to ved næste nyvalg, således at der bliver en kasserer og en medlemssekretær. Finn Baade, Roskilde er villig til valg som medlemssekretær.
Landsmødet 2015 –  drøftet og på plads. Kassereren bestiller pladsbilletter til de delegere, således vi kan rejse sammen. De delegerede skal selv købe billet fra deres hjem adresse til Odense og retur. Refundering af udgifter til landsmødet sker efter de på landsmødet vedtagne retningslinjer.

Ad 4: Generalforsamlingen i 2015 afholdes på Politigården i Aalborg tirsdag den 10. marts 2015 kl. 1200 i samarbejde med Aalborg Seniorklub, således vi afholder generalforsamling umiddelbart efter spisningen og Aalborg Seniorklub afholder deres generalforsamling umiddelbart efter vores er afsluttet.
Menuen er gule ærter med tilbehør og det er gratis at deltage. Vi afholder en del af udgifterne og Aalborg Seniorklub resten.
Generalforsamlingen bekendtgøres i henhold til vores vedtægter.

Ad 5: Nyhedsbrev til medlemmerne drøftet. I skrivende stund har formanden udsendt et flot udkast til nyhedsbrev, således bestyrelsesmedlemmerne kan komme med bemærkninger m.v., hvorefter nyhedsbrevet udsendes til medlemmerne.

Ad 6: Intet.

Ad 7: Intet.

Referent
Hans J. Christensen,
Sekretær.