Forslag til ændringer af vedtægterne

VEDTÆGTER

FOR KREDSFORENING 1

I

POLITIPENSIONISTERNES LANDSFORENING.

 

Forslag til ændring af:

§ 7. Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal med mindst 14 dages varsel og indkaldes ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside, samt ved brev til alle medlemmer.

Ændres til: ”samt ved elektronisk besked (mail, SMS osv.) til alle medlemmer, som har oplyst disse korrekt til Politipensionisternes Landsforenings Medlemssekretær”.


Begrundelse:

At ajourføre vedtægterne, så teksten passer til den i flere år anvendte praksis ved indkaldelse til generalforsamling i Politipensionisterne i Nordjylland.

Porto i DK koster efterhånden så meget, at forsendelse af et almindeligt brev på under 50 gram beløber sig til 11 kr. i 2021, og bliver nok ikke billigere i årene fremover. Hertil kuverter, der også koster, samt ikke at forglemme, hvad det koster at kopiere og tiden med at lægge i kuvert og sætte frimærke på.

Skal alle medlemmer have besked ved brev, vil det beløbe sig til langt mere end halvdelen af det ordinære beløb på 20 kr. kredsen får i årligt refusion fra Landsforeningen, hvilket nok må anses at være nærmest uoverskueligt, og vil samtidig også i høj grad begrænse det beløb, de enkelte nordjyske lokalforeninger årligt modtager fra PL. Kreds 1.

Bestyrelsen,

PL. Kreds 1.

6. september 2021.