Bestyrelsesmøde 011010

logo

Referat fra Politipensionisternes Landsforening, Kredsforening 1 Nordjylland den 5. oktober 2010 k. 1030 på politigården i Aalborg.

Aalborg den 5. oktober 2010.

Med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 8. marts 2010.
2. FTI orienterer om PL.s hovedbestyrelsesmøde den 6. september 2010 herunder om vores krav og ønsker til overenskomsten 2011.
3. Skal vi gøre endnu en indsats for at få de medlemmer, som ikke har reageret på de første henvendelser?? I har fået fortegnelsen over dem, der ikke har reageret – er det omsonst??
4. Nyhedsbrev til vores medlemmer pr. post eller vil nogen prøve at sende pr. mail? Det skulle efter sigende være muligt at sende til vores medlemmer ud fra listen i medlemsfortegnelsen. Der er vel ikke meget nyt at skrive om, men jeg er sikker på, at man gerne vil høre lidt fra os. Emner??
5. Jeg har sendt kondolencebreve med frankeret svar kuvert til Lise Abildgaard, Elsa Poulsen og Birthe Henriksen. Kun Lise Abildgaard har reageret og meldt sig ind i foreningen.
6. Foreningens økonomi ved FTI., da der er afbud fra Carsten Riis, som er bortrejst.
7. Generalforsamling 2011 tid og sted.
8. Eventuelt.

Bestyrelsen var fuldtallig bortset fra Carsten Riis.

Formanden bød velkommen til mødet.

Pkt. 1:
Referatet fra bestyrelsesmøde den 8. marts 2010 godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 2:
FTI oplyste, at han havde deltaget i hovedbestyrelsesmødet, der var lavet som en ”TEMADAG”. Der kom mange tal og tabeller frem og der blev givet et tilbageblik på, hvorledes vores pension er skruet sammen. Det er få som kender alle de forskellige aftaler og som kan gennemskue de forskellige problemstillinger. Men der er indenfor de senere år tilgået flere gode kapaciteter til hovedbestyrelsen så det fremtidige arbejde tegner godt.

Ønske nummer 1 til de kommende overenskomstforhandlinger er, at vores pension stiger i samme takt som lønudviklingen (fast procent).

Polititillægget er på vej til at blive afskaffet, og der er en pulje på 160 millioner, som stiger til 200 millioner og pengene tænkes brugt til lokalløn. Vi vil gerne have lidt af denne kage?

Pkt. 3.
Vi vil ikke spille mere krudt på de usolidariske kolleger.
Lidt pres lokalt skader dog ikke vores sag.
Nye kommende pensionister tilskrives fortsat.

Pkt. 4.
Formanden foreviste forslag til kommende nyhedsbrev til medlemmerne. Brevet godkendt med enkelte rettelser.
Brevet udsendes via vores hjemmeside.

Pkt. 5.
Bestyrelsen tog punktet til efterretning.

Pkt. 6.
Foreningens økonomi er p.t. god. Der er ca. 4500 kr. på vores konto.

Pkt. 7.
Det blev besluttet, at generalforsamlingen 2011 afholdes i Aalborg først kommende tirsdag i februar måned 2011. Således afholdes den sammen med tirsdagsmøde i Aalborg. Det praktiske aftales nærmere med den sociale klub i Aalborg.

Da det kan være praktisk, at kunne afholde generalforsamling i marts måned. Besluttede bestyrelsen, at de vil fremsætte forslag til lovændring på kommende generalforsamling. Således, at det kommer til at fremgå af lovene, at generalforsamlingen afholdes senest ved udgangen af årets første kvartal.

Pkt. 8.
Trap oplyste, at lokalforeningen Hobro afholder møde den 3. november 2010, hvor de bliver bespist med gule ærter. Mødet er en årlig tilbagevendende tradition.

Aktuel medlemsliste udleveret.

Mødet slut kl. 1215.
Hans J. Christensen,
Referent.