Bestyrelsesmøde 210318

FREDERIKSHAVN – HJØRRING – AALBORG – LØGSTØR – HOBRO 

 

Aalborg den 21 marts 2018.

Referat

Politipensionisterne Kreds 1, Nordjylland.

Fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. marts 2018 kl.1000 ved Marinus Abildtrup, Farvervænget 10, 9500 Hobro.

Med følgende dagsorden:

 

  1. Velkomst. Særlig velkommen til Erik Kjærsgård, som er formand for Hjørring Seniorklub og afløser for, Bent Kirkegaard, der ikke ønskede genvalg.
  2. Tak til Bent Kirkegaard, som har været med i bestyrelsen siden foreningens start.
  3. Generalforsamling 2018 i samarbejde med Hjørring Lokalklub. Hvordan gik det? Hvor skal vi afholde generalforsamling i 2018?
  4. Valg af næstformand.
  5. Hvordan går det med tilskud til lokalklubberne? Herunder udarbejdelse af regler for gaver, repræsentation og ansøgninger fra lokalklub til arrangementer.
  6. Foreningens økonomi ved Carsten Riis- Kristensen.
  7. Hjælp til Hobro for oprettelse af lokalklub.
  8. P.L.s generalforsamling i Odense tirsdag den 10. april 2018.
  9. Eventuelt.

Bestyrelsen var fuldtallig. Afgående bestyrelsesmedlem, Bent Kirkegaard var med til mødet.

Ad. 1: Formanden bød velkommen til mødet. Nyvalgt bestyrelsesmedlem, Erik Kjærsgaard blev ønsket velkommen i bestyrelsen.

Ad 2: Formanden takkede Bent Kirkegaard, for arbejdet han havde udført gennem årene og overrakte ham en lille erkendtlighed.

Ad 3: Generalforsamlingen 2018 gik godt og uden nogen form for problemer. Generalforsamling 2019 afholdes i Frederikshavn.

Ad 4: Hans Jørn Christensen blev valgt som næstformand og bestrider ligeledes posten som sekretær.

Ad 5: Kassereren oplyste, at lokalklubberne søger om 25 kr. pr. medlem af PL.

På sidste bestyrelsesmøde blev det vedtaget, at klubberne kunne søge nævnte beløb grundet den gode økonomi. Som skyldes ekstra tilskud fra PL.

Gaveregulativ:

Jubilæum: 10 – 20 – 25 – 40 – 50 år.

Foreningerne kan søge om tilskud til afholdelse af jubilæumsarrangementer i anledning af ovenstående antal år.

Beløbet vil blive udbetalt under hensyn til foreningens aktuelle økonomi.

Gaver/repræsentation: Max 200 kr. pr. anledning.

Bestyrelsen godkender relevante ansøgninger/beløb.

Ad 6: Kassereren foreviste ansøgning fra Hjørring Lokalklub til afholdelse af 20 års jubilæumsfest.

Af ansøgningen fremgik det, at 22 medlemmer af PL ville festligholde jubilæet og man anmodede om 50 kr. pr. medlem = 1100 kr.

Ansøgningen blev godkendt.

Ad 7: Marinus fik forskellige input  fra de andre lokalforeninger vedrørende oprettelse af lokalklub.

Der planlægges for afholdelse af stiftende generalforsamling i Hobro med henblik på oprettelse af lokalklub.

Ad 8: Der var stemning for, at vi kører i private biler til PL.s generalforsamling i Odense.

Der etableres så vidt mulig samkøring. Deltagerne afregner indbyrdes vedrørende de afholdte udgifter.

Ad 9: Formanden takkede Marinus Abildtrup for husly og forplejning under mødet.

 

Hans J. Christensen,

Sekretær.