Referat Bestyrelsesmøde 110124

HJØRRING POLITI’S SENIORKLUB Hjørring 11. januar 2024.

Referat af bestyrelsesmødeafholdt den 11. januar 2024 kl. 0930 på Politigården i Hjørring

 • Afbud fra Eva Lundorff.
 • Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2023 godkendt.
 • Hyggeaftenen den 4. november 2023 evalueret. Der deltog 34 personer – tilfredsstillende antal. Som vanlig god stemning – god mad og film. Arrangementet gav et
  overskud på kr. 2.178,-.
 • Julefrokosten den 1. december 2023 evalueret. Der deltog i alt 28 personer. Som vanligt var der en god stemning og snakken gik livligt fra start til slut. Julefrokosten gav
  et underskud på kr. 2.258,-. Iøvrigt gav dagen 2 nye indmeldelser i klubben.
 • Klubbens økonomi gennemgået. Året havde givet et underskud på kr. 7.814.- så der nu var en beholdning på ca. kr. 38.000. Det var især jubilæumsfesten, der havde medført årets underskud.
 • Generalforsamlingen afholdes fredag den 16. februar 2024 kl. 1300 på Politigården i Hjørring. Indkaldelse til generalforsamlingen gennemgået. Udsendes sammen med
  nærværende referat.

  • Finn Larsen sørger for bestilling af smørrebrød og lagkager.
  • Erik Kjærsgaard sørger for drikkevarer.
  • Ella og Eva sørger for bordpynt.
  • Kurt sørger for amerikansk lotteri. Gevinster indkøbt til julefrokosten udloddes.
  • Bestyrelsen møder kl. 1200 og sørger for borddækning. Lokale er reserveret.
 • Datoen for årets sommerudflugt fastsat til torsdag den 29. august 2024.
  Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Har medlemmer ideer til udflugtsmål, må de gerne give ideerne videre til bestyrelsen.
 • Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23. maj 2024 kl. 0930 på PG i Hjørring.

 

Kurt Ejgil Nielsen
referent