Regnskab

Kredsforening l, Nordjylland Regnskab for 01 01 2013 til 30 12 2013

Refusion fra Landsforbundet kr. 4770,00
Ekstrabeløb fra Landsforbundet kr. 1200,00
Rente fra Sprogforeningen kr. 125,00
Overført fra Sprogforbundet kr. 1000,00
I alt kr. 7095,00
I alt kr. 7095,00
Udgifter kr.
Bestyrelsesmøder kr. 488,65
Kørepenge ved bestyrelsesmøder kr. 632,00
Repræsentation kr. 408,00
Generalforsamlinger (Fl. Afdelinger) kr. 5291,95
Kontorhold kr. 908,00
Gebyrer kr. 32,00
I alt kr. 760,60
I alt kr. 7760,60
Resultat for året 2013 – minus kr. 665,60
indestående i Lån og Spar bank pr 31 12 2013 kr. 1445,48
Indestående i Sprogforbundet pr 31 12 2013 kr. 4376,52
i alt kr. 5822,00
Egenkapital pr 31 12 2013 kr. 5822,00 cv

 

Revisor

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.