Generalforsamling 2021

Geeralforsamling

2021

Politipensionisternes Landsforening

Kredsforening 1, Nordjylland.

(P.gr.a. Corona er datoen endnu ikke fastlagt, men er udskudt- force majeure -til efter sommeren 2021)

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent
 2. godkendelse af fuldmagter
 3. formandens beretningI
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg
  1. Kasserer for 2 år. (Carsten Riis Kristensen er villig til genvalg)
  2. Til bestyrelsen for 2 år. (Knud Georg Høfler er villig til genvalg)
  3. Suppleant til bestyrelsen for et år. (Mogens Østgaard er villig til genvalg
  4. Revisorsuppleant for et år. (Hans J. Vinkler er villig til genvalg)
  5. Valg af delegerede til PL.s generalforsamling.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen , tilstilles formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antal fremmødte medlemmer.

Til forslags vedtagelse kræves almindelig stemmeflertal.

I forbindelse med generalforsamlingen er foreningen sammen med formentlig lokalforeningen I Hobro vært ved spisning kl. 12:00. Menü: Gule ærter med tilbehør.

Af hensyn til bestilling af mad m.v. beder vi om tilmelding til deltagelse i spisning.

Tilmelding til spisning senest den ???? ved mail til : pl.kreds1@gmail.com

P.f.v.,

Børge K. Nielsen
Formand.